OrCAD PCB Designer Standard (Work from Home)

Tymczasem rozwój elektroniki odbywa się całkowicie lub tymczasowo w domowym biurze. Dostęp do licencji oprogramowania z domu to problem wielu firm.

Aby zaradzić tej sytuacji firmy FlowCAD i Cadence uruchomiły program dla pracujących w domu. Oferujemy bezterminową licencję „OrCAD PCB Designer Standard” obejmującą 2 lata wsparcia technicznego w promocyjnej cenie 999 euro netto.

Work from Home praca z domu

Promocja pozwoli wszystkim projektantom PCB w elastyczny sposób korzystać z własnej licencji, w domu. Nie jest wymagane połączenie do serwerów licencji w siedzibie firmy. Pracownicy są produktywni i mogą swobodnie organizować swoje godziny pracy.

OrCAD PCB Designer Standard to kompletne środowisko do projektowania PCB zawierające:
  • OrCAD Capture (edycja schematów)
  • Edytor PCB (technologia Cadence Allegro)
  • Symulator PSpice Basics
  • Symulator SI Basics
  • Autorouter SPECCTRA (6 warstw)

Przetestuj za darmo wersję TRIAL przed złożeniem zamówienia

999,00 € netto

Zawiera wsparcie na 2 lata
Dostawa w ciągu:
3-4 dni roboczych
Na stanie.
Regularna cena:
2.630 € netto, wsparcie 1 na rok

Uwaga!
Ostateczna data zamówienia 20 września 2023 r.

Sprzedaż i wysyłka: FlowCAD Poland sp. z o.o. sp. k.
Zwrot licencji wykluczony. Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej wersji TRIAL-aby zapoznać się wcześniej z możliwościami programu. Sprzedaż online tylko dla firm.

Chcesz przejść na OrCAD PCB Designer Standard?

Cechy produktu

OrCAD Capture
OrCAD Capture

Wprowadzanie schematów w OrCAD Capture

OrCAD Capture to narzędzie, które jest jednym z najczęściej używanych do wprowadzania schematów ideowych oraz tworzenia dokumentacji. OrCAD Capture oferuje do wyboru płaską lub hierarchiczną organizację schematów. Poprzez okno nawigacji można wybierać różne strony schematu i zarządzać nimi tematycznie zgodnie z blokami funkcyjnymi. Korzystając ze zintegrowanego interfejsu, można również korzystać z baz Ultra Librarian i SamacSys, które oferują miliony komponentów. Na poziomie schematu można w szczególności definiować reguły dla projektantów PCB.
Czytaj więcej

PCB Editor
Edytor PCB

Edytor PCB

Edytor PCB to zaawansowane narzędzie służące do kompletnego zaprojektowania obwodu drukowanego. Dzięki wielu zautomatyzowanym funkcjom projektant może efektywnie projektować przebieg ścieżek, miedziane wypełnienia wybranych fragmentów płytki oraz układać uprzednio utworzone footprinty elementów. Proces projektowania jest na bieżąco wspomagany przez system sprawdzania reguł projektowych co pozwala na osiągnięcie szybkiego rezultatu w postaci prawidłowo wykonanej płytki PCB już za pierwszym razem. Interaktywna praca zarówno w 2D jak i w 3D znacznie ułatwia cały proces projektowania.

SPECCTRA auto router
SPECCTRA Auto Router

SPECCTRA Auto Router (6 warstw)

Automatyczny router SPECCTRA może pomóc w zakończeniu routingu płytki drukowanej z maksymalnie 6 warstwami sygnału. Wybór sieci lub grupy sieci daje użytkownikowi kontrolę nad tym, które sieci są automatycznie trasowane. Aby wpłynąć na układ, można ustawić parametry, takie jak rozwinięcie i kierunek routingu. Przy prawidłowym użyciu router pomaga projektantowi PCB szybciej uzupełniać elementy cyfrowe z ograniczeniami. Studia wykonalności zostaną wykonane w ciągu kilku minut, dając wskazanie, czy tablica jest rutowalna z taką liczbą warstw. Automatyczne interaktywne polecenia routingu pomagają użytkownikowi w manipulowaniu automatycznym routingiem.

Skalowalność OrCADa
Skalowalność OrCADa

Skalowalność OrCADa

OrCAD jest oparty na technologii projektowania PCB Allegro i obydwa edytory (OrCAD i Allegro) korzystają z tego samego formatu. Różnica w licencjach polega na oferowanym zestawie funkcji, które automatyzują lub weryfikują poprawność wykonywanego projektu. Liczba oraz rodzaj wykrywanych błędów DRC zależy od typu licencji. Największymi zaletami skalowalności środowiska jest łatwe dostosowanie kosztu licencji do potrzeb oraz unikalna możliwość tworzenia środowisk mieszanych, w których występują różne edytory PCB współdzielone z zespole w zależności od potrzeb dzięki licencji sieciowej.

Bieżąca kontrola reguł DRC i DFM
Błąd DRC

Bieżąca kontrola reguł DRC i DFM

Podczas routingu edytor PCB sprawdza w czasie rzeczywistym, czy zasady projektowe nie zostały naruszane. Kiedy powstają błędy, np. po umieszczeniu komponentu w nieautoryzowanym miejscu, narzędzie wskaże naruszenie zasad projektowych. Na bieżąco można sprawdzać wszystkie reguły zdefiniowane w Constraint Manager. Unikalną cechą OrCADa jest 250 zintegrowanych testów DFM, które sprawdzają zgodność ze specyfikacjami producenta PCB oraz dostawcy usług montażowych. Zasady projektowania można automatycznie wczytać do OrCADa bazując na dostarczonych zestawach reguł od usługowców kontraktowych.

Constraint Manager
Constraint Manager

Constraint Manager (podstawowy)

OrCAD PCB Designer Standard ma w pełni zintegrowany Constraint Manager zarówno w OrCAD Capture jak i w PCB Editor, co umożliwia definiowanie reguł i ich przypisywanie w jednym miejscu. Reguły są definiowane hierarchicznie i można je przypisać do wielu sieci jednocześnie. Dzięki organizacji reguł projektowania można wyeksportować całe ich zestawy i zastosować ponownie w kolejnych projektach. OrCAD PCB Designer Standard może zarządzać różnymi regułami fizycznymi, odstępami i DFM. Podczas pracy wszystkie reguły są widoczne w jednym widoku a wykryte nieprawidłowości są wyraźnie oznaczone. more

SI Simulation
Symulacja integralności sygnału (SI)

Symulacja integralności sygnału (podstawowa)

Krytyczne połączenia na schemacie można poddać symulacji integralności sygnału praktycznie jednym kliknięciem. Zmieniając na bazie schematu ideowego długość lub impedancję, można analizować jakość sygnału w rożnych wariantach tych parametrów co pomaga prawidłowo zdefiniować fizyczne reguły projektowe dla krytycznych ścieżek . Pinom reprezentującym bufory sterownika lub odbiornika można przyporządkować precyzyjne modele w formacie IBIS, pobrane ze stron producentów elementów, jeżeli oryginalne modele nie są dostępne można użyć domyślnych, uniwersalnych modeli dostarczonych przez Cadence.

PSpice zintegrowany z OrCAD PCB
PSpice zintegrowany z OrCAD PCB

PSpice zintegrowany z OrCAD PCB

Podstawowa funkcjonalność PSpice została zintegrowana do narzędzia OrCAD PCB Designer. Zamysł projektu jest wprowadzany w formie schematów w OrCAD Capture i może być poddany symulacji funkcjonalnej PSpice. Ten sam schemat można wykorzystać zarówno do dokumentacji jak i symulacji ale przede wszystkich po wygenerowaniu listy połączeń projekt może być wysłany do edytora PCB w celu wykonania obrazu obwodu drukowanego. Kompleksowa integracja narzędzi do rysowania schematów, symulatora PSpice oraz edytora PCB w jeden produkt pozwala uniknąć wielu błędów w procesie projektowania.
Porównanie licencji PSpice

Video Tutorials

Poniżej, seria anglojęzycznych filmów wyjaśniających wybrane funkcjonalności:

Produkty powiązane

CAD-FlowManager

CAD-FlowManager

Zarządzanie procesem pracy nad komponentami, bibliotekami oraz projektami PCB. Integracja z systemami PLM oraz innymi bazami danych.

Więcej

Library Builder

OrCAD Library Builder

Tworzenie symboli schematowych, footprintów oraz modeli STEP za pomocą kopiowania i wklejania bezpośrednio z pliku PDF.

Viac

UltraLibrarian

UltraLibrarian

UltraLibrarian to biblioteka internetowa z ponad 10 milionami części. Znajdź potrzebne części, pobierz i zacznij szybko projektować.

Viac

PSpice

PSpice Simulator

Symulator obwodu do weryfikacji funkcjonalności, niezawodności oraz wydajności obwodu na bazie schematu ideowego.

Viac