Ansys Electronic Simulation

Ansys Electronic Simulation

ANSYS electromagnetic 3D field simulation helps you design innovative electrical and electronic products. ANSYS software for electromagnetic, electronics, thermal and electromechanical simulation can uniquely simulate electromagnetic performance across component, circuit and system design, and can evaluate temperature, vibration and other critical mechanical effecIt enables you to design antennas for 5G, WiFi-6, IoT and bluetooth with high precision.

Rozwiązania do symulacji PCB

Ansys HFSS
ANSYS HFSS

Symulacja EMI i projektowanie anten (ANSYS HFSS)

ANSYS HFSS to oprogramowanie do symulacji elektromagnetycznej 3D (EM) do projektowania i symulacji produktów elektronicznych wysokiej częstotliwości, takich jak anteny, macierze antenowe, komponenty RF lub mikrofalowe, szybkie przełączniki, filtry, złącza, komponenty IC i płytki drukowane. Inżynierowie na całym świecie używają ANSYS HFSS do projektowania wysokoczęstotliwościowych układów elektronicznych o wysokiej prędkości, które można znaleźć w systemach komunikacyjnych, systemach radarowych, zaawansowanych systemach wspomagania kierowcy (ADAS), itd.
HFSS Karta katalogowa

Ansys Icepak
ANSYS Icepak

Symulacja termiczna (ANSYS Icepak)

ANSYS Icepak to wydajne oprogramowani do analiz termicznych, które wykorzystuje rozwiązanie ANSYS Fluent do rozwiązywania nieliniowych równań opisujących przepływ ciepła wewnątrz układów scalonych, obwodów PCB i innych złożonych konstrukcji za pomocą metod numerycznych (CFD). Icepak to rozwiązanie zorientowane na inżynierów, którzy korzystając z łatwego w użyciu interfejsu mogą zarządzać symulacjami termicznymi w ramach tej samej zunifikowanej struktury co ANSYS HFSS, ANSYS Maxwell i ANSYS Q3D Extractor. Inżynierowie elektrycy i mechanicy pracujący w tym środowisku będą mieli całkowicie zautomatyzowany proces projektowy.
Icepak Karta katalogowa

Ansys Medini
ANSYS medini analyze

Analiza bezpieczeństwa (ANSYS medini Safety Analysis)

Oprogramowanie analityczne ANSYS medini implementuje kluczowe metody analizy bezpieczeństwa – analizę zagrożeń i zdolności operacyjnych (HAZOP), analizę drzewa błędów (FTA), analizę rodzajów i skutków możliwych błędów (FMEA), tryby awarii, ich skutki oraz analizę diagnostyczną (FMEDA) – to wszystko w jednym zintegrowanym narzędziu . Wspiera spójne wykonywanie działań związanych z bezpieczeństwem wymaganym przez obowiązujące normy. Analiza ANSYS medini jest dobrze zintegrowana z innymi narzędziami inżynieryjnymi.
medini Karta katalogowa

ANSYS SCADE
ANSYS SCADE

Model-Based Development (ANSYS SCADE)

SCADE Suite to linia produktów z rodziny oprogramowania wbudowanego ANSYS, która dostarcza środowisko programistyczne oparte na modelach stosowanych do tworzenia krytycznego oprogramowania wbudowanego. Wraz ze sformalizowanym językiem Scade, produkty SCADE Suite są zintegrowanym środowiskiem projektowym przeznaczonym dla krytycznych aplikacji zawierającym zarządzanie wymaganiami oraz umożliwiającym projektowanie opartego o symulację, weryfikację oraz generowanie certyfikowanego kodu źródłowego.
SCADE Karta katalogowa