Rozwiązania projektowe dla elektroniki

Library Data Management Simulation (PSpice, SI, PI, EMI, Thermal) 3D PCB Design + Check RF + Antenna Schematic PCB Layout CAM Test Preparation Test Reliability Tools Training Services
FlowCAD oferuje profesjonalny proces CAD do automatyzacji projektowania elektronicznego (EDA) oraz testowania

We wspomaganym komputerowo procesie CAD ważne jest, aby idea projektu była uchwycona w jak największym stopniu w formie elektronicznej. Obejmuje to również wszelkiego rodzaju zasady projektowania. Potencjalne problemy których można się spodziewać podczas procesu projektowania PCB będą uwzględniane jak najwcześniej tak, aby utrzymać koszty koniecznych zmian projektowych na niskim poziomie. Gdy wszystkie informacje są przechowywane w strukturze projektu, są one również dostępne, gdy wymagane jest późniejsze przeprojektowanie lub ponowne użycie projektu.

Poprawny projekt wymusza stosowanie wielu reguł istotnych z punktu widzenia integralności sygnałów (SI) oraz integralności zasilania. Dodatkowo, projektowanie pod kątem produkcji, niezawodności, uwzględnienia występowania wysokich napięć lub dużych prądów a także pod kątem testowania również narzuca na projektanta uwzględnienia wielu, często sprzecznych, reguł projektowych.

FlowCAD dysponuje profesjonalną wiedzą na temat projektowania PCB i posiada kwalifikacje do sprzedaży i wspierania rozwiązań w zakresie projektowania elektroniki, tak aby pomóc w opracowaniu i produkcji zoptymalizowanej elektroniki.

PCB Design
Simulation Software
Reliability Software
Test Hardware
3D PCB Design
PCB Data Management
Design for Manufacturing
Design Services

Rozwiązania dla projektowania PCB

OrCAD PCB Design
OrCAD PCB Design

OrCAD PCB Design

Producent OrCADa PCB, firma Cadence Design Systems, oferuje pakiet startowy w bardzo atrakcyjnej cenie. Oprogramowanie OrCAD PCB skaluje się w miarę potrzeb i może zostać rozszerzone na rodzinę Allegro bazującą na identycznym formacie danych. Proces projektowania PCB obejmuje OrCAD Capture do wprowadzania schematów i Constraint Manager do sprawdzania reguł projektowych w czasie rzeczywistym (DRC). Oprogramowanie umożliwia łatwe i wydajne projektowanie płytek drukowanych z pamięcią DDR3, parami różnicowymi a także zasilaczy.
Więcej

Allegro PCB Design
Allegro PCB Design

Allegro PCB Design

Proces projektowania PCB Allegro jest najbardziej wydajną częścią skalowalnego rozwiązania dla PCB od Cadence. Umożliwia użytkownikom na pełną kontrolę zagadnienia integralności sygnałowej oraz pozwala na symulacje bezpośrednio w środowisku PCB. Inżynierowie w ramach zespołu mogą pracować samodzielnie lub w razie potrzeby równolegle zarówno nad schematami jak i przydzielonymi obszarami projektu PCB. Bezpośrednia integracja narzędzi symulacji SI, PI i RF umożliwia bardzo dokładne wirtualne pomiary.
Więcej

FloWare Toolbox
FloWare Toolbox

FloWare Toolbox

Moduły FloWare są częścią zestawu narzędzi, które zwiększają wydajność edytora PCB zarówno w linii produktów OrCAD jak i Allegro. Moduły te mają na celu zwiększenie wydajności dla określonych zadań, które zwykle nie są niezbędne dla wszystkich użytkowników standardowego procesu projektowego. Moduły FloWare oferują rozwiązania dla dodatkowych, niestandardowych reguł projektowych, opcji produkcyjnych, dodanych funkcji SI, dokumentacji oraz wielu innych specjalizowanych zadań. Dodatkowe menu są automatycznie dodawane przez Edytor PCB i wyświetlane na pasku narzędzi.
FloWare Karta katalogowa

AWR RF PCB Design
AWR HF Konstrukcja PCB

AWR HF Konstrukcja PCB

Aby wesprzeć rosnącą funkcjonalność, płytki drukowane (PCB) wykorzystują bardziej złożone struktury płytek zaprojektowane do szeregu specjalistycznych zastosowań. Oferując opartą na układzie metodologię projektowania złożonych obwodów drukowanych RF, środowisko projektowe AWR obsługuje dokładne modelowanie mediów transmisyjnych PCB od ścieżki sygnału RF do sterowania cyfrowego i linii polaryzacji prądu stałego. Obwód / układ i współsymulacja elektromagnetyczna zapewniają sukces pierwszego projektu z pełną analizą PCB elementów montowanych powierzchniowo, połączonymi liniami przesyłowymi, osadzonymi i rozproszonymi elementami pasywnymi, a także weryfikacją EM.
Więcej

Rozwiązania do symulacji PCB

Symulacja obwodu i systemu
Symulacja obwodu i systemu

Symulacja obwodu i systemu (PSpice)

Nawet doświadczeni projektanci nie są w stanie w każdym przypadku przewidzieć zachowania obwodów elektrycznych. Ze względu na koszt prototypów widoczna jest wyraźna tendencja w kierunku wirtualizacji pomiarów eliminującą kosztowne i czasochłonne testy fizyczne. Wyniki symulacji można otrzymać bardzo szybko i zwykle okazuje się że otrzymane wartość zgadzają się później z fizycznymi pomiarami. PSpice od lat jest symulatorem referencyjnym a większość producentów komponentów oferuje modele PSpice.
Więcej

Sigrity SI/PI Simulation
Sigrity SI / PI Simulation

SI / PI Simulation (Cadence Sigrity)

Dla użytkowników Cadence technologia Sigrity została głęboko zintegrowana do środowiska projektowego Allegro PCB i jest oferowana jako skalowalne rozwiązanie Allegro Sigrity. Zasadniczo, metodologia Sigrity jest podzielona na dwie kategorie: analizę systemu zasilania (integralność mocy - PI) oraz kompleksową analizę integralność sygnału (SI), która dodatkowo bierze pod uwagę integralność doprowadzonego zasilania czyli wahania mocy i napięcia zasilania. Symulację można wykonać osobno lub w kontekście edytora PCB Allegro.
Więcej

Ansys HFSS
Ansys HFSS

Symulacja EMI i projektowanie anten (Ansys HFSS)

Ansys HFSS to oprogramowanie do symulacji elektromagnetycznej 3D (EM) do projektowania i symulacji produktów elektronicznych wysokiej częstotliwości, takich jak anteny, macierze antenowe, komponenty RF lub mikrofalowe, szybkie przełączniki, filtry, złącza, komponenty IC i płytki drukowane. Inżynierowie na całym świecie używają Ansys HFSS do projektowania wysokoczęstotliwościowych układów elektronicznych o wysokiej prędkości, które można znaleźć w systemach komunikacyjnych, systemach radarowych, zaawansowanych systemach wspomagania kierowcy (ADAS), itd.
HFSS Karta katalogowa

Ansys Icepak
Ansys Icepak

Symulacja termiczna (Ansys Icepak)

Ansys Icepak to wydajne oprogramowani do analiz termicznych, które wykorzystuje rozwiązanie Ansys Fluent do rozwiązywania nieliniowych równań opisujących przepływ ciepła wewnątrz układów scalonych, obwodów PCB i innych złożonych konstrukcji za pomocą metod numerycznych (CFD). Icepak to rozwiązanie zorientowane na inżynierów, którzy korzystając z łatwego w użyciu interfejsu mogą zarządzać symulacjami termicznymi w ramach tej samej zunifikowanej struktury co Ansys HFSS, Ansys Maxwell i Ansys Q3D Extractor.
Icepak Karta katalogowa

Badania Niezawodnościowe

Ansys medini analyze
Ansys medini analyze

Analiza bezpieczeństwa (Ansys medini Safety Analysis)

Oprogramowanie analityczne Ansys medini implementuje kluczowe metody analizy bezpieczeństwa – analizę zagrożeń i zdolności operacyjnych (HAZOP), analizę drzewa błędów (FTA), analizę rodzajów i skutków możliwych błędów (FMEA), tryby awarii, ich skutki oraz analizę diagnostyczną (FMEDA) – to wszystko w jednym zintegrowanym narzędziu . Wspiera spójne wykonywanie działań związanych z bezpieczeństwem wymaganym przez obowiązujące normy. Analiza Ansys medini jest dobrze zintegrowana z innymi narzędziami inżynieryjnymi.
Więcej

Ansys SCADE
Ansys SCADE

Model-Based Development (Ansys SCADE)

SCADE Suite to linia produktów z rodziny oprogramowania wbudowanego Ansys, która dostarcza środowisko programistyczne oparte na modelach stosowanych do tworzenia krytycznego oprogramowania wbudowanego. Wraz ze sformalizowanym językiem Scade, produkty SCADE Suite są zintegrowanym środowiskiem projektowym przeznaczonym dla krytycznych aplikacji zawierającym zarządzanie wymaganiami oraz umożliwiającym projektowanie opartego o symulację, weryfikację oraz generowanie certyfikowanego kodu źródłowego.
SCADE Karta katalogowa

Testowanie Sprzętu

Boundary Scan Preparation
Boundary Scan Preparation

Boundary Scan Preparation

Rozwiązanie XJTAG DFT Assistant pozwala na bez kosztowe sprawdzenie czy projekt PCB jest zgodny z wymaganiami testowania metodą Boundary Scan. XJTAG DFT Assistant w połączeniu z popularnymi narzędziami do wprowadzania schematów takimi jak Allegro, Altium, OrCAD, Siemens / Mentor i Zuken pozwala na skuteczną weryfikację przygotowania projektów pod kątem potencjalnego testowania metodą Boundary Scan nawet w przypadku, kiedy taki test nie jest od początku planowany. Program pokazuje dodatkowo pokrycie testowe dla danego projektu.
DFT Assistant Karta katalogowa

XJTAG Boundary Scan Test
Boundary Scan Test

Boundary Scan Test

Rozwiązanie do testowania metodą Boundary Scan of firmy XJTAG obejmuje dostawę kompletnego zestawu z całym sprzętem i oprogramowaniem potrzebnym do pomyślnego przygotowania i przeprowadzenia testów. Adapter interfejsu USB XJLink2 lub PXI-XJLink2służy do ustanowienia połączenia między komputerem a interfejsem JTAG na testowanej płytce drukowanej. Dostępne są pełne licencje do tworzenia testów XJDeveloper jak i licencje XJRunner pozwalające wyłącznie na wykonanie testów przez operatora.
XJLink2 Karta katalogowa

Teledyne LeCroy Protokol Analyzer
Teledyne LeCroy Protokol Analyzer

Teledyne LeCroy Protokol Analyzer

Teledyne LeCroy jest wiodącym dostawcą analizatorów protokołów, testerów / emulatorów, zagłuszaczy i narzędzi weryfikujących istniejące i powstające standardy komunikacji cyfrowej. Narzędzia Teledyne LeCroy są zaprojektowane do generowania, przechwytywania i analizowania szybkiego ruchu komunikacyjnego, pomagają programistom w wykrywaniu i korygowaniu trwałych i sporadycznych błędów i wad w projektowaniu produktu.
Więcej

Rozwiązania do projektowania i weryfikacji PCB 3D

Mecadtron NEXTRA
Mecadtron NEXTRA

Analiza szczelin powietrznych pod kątem iskrzenia (Mecadtron NEXTRA)

Specjalizowane operacje na modelu 3D w programie Nextra mogą być realizowane jak w żadnym innym narzędziu, zwłaszcza analiza szczelin powietrznych będących drogą dla zjawiska iskrzenia lub badanie upływu prądu. Graniczne wartości geometryczne szczelin powietrznych są regulowane w odpowiednich normach takich jak DIN EN 60664 obowiązująca w Europie. Program umożliwia pracę z różnymi normami zależnie od potrzeb.
NEXTRA arkusz danych

Rozwiązania do zarządzania danymi PCB

FlowCAD CAD-FlowManager
FlowCAD CAD-FlowManager

Integracja PLM / ERP (FlowCAD CAD-FlowManager)

CAD-FlowManager zapewnia środowisko dla małych i średnich zespołów projektowych w celu standaryzacji i automatyzacji procesów obecnych w pracy projektowej. To środowisko można elastycznie dostosować do istniejących procesów w firmie. Automatyczne powiadomienia przez e-mail oraz listy rzeczy do zrobienia porządkują i priorytezują oczekujące zadania. Użytkownicy są przypisani do funkcyjnych grup (ról), co pozwala na odzwierciedlenie struktury organizacyjnej firmy. CAD-FlowManager oferuje rozwiązanie dla efektywnej i bezpiecznej wymiany danych z innymi użytkownikami.
CAD-FlowManager Karta katalogowa

PCB Library Creation
Tworzenie biblioteki PCB

Tworzenie biblioteki PCB (Library Creator)

Library Creator pomaga Twojemu zespołowi poprawić jakość i dokładność biblioteki PCB. Zbuduj dwuwymiarowe footprinty i modele 3D, które będą kompletne i prawidłowo zsynchronizowane. Projektanci mogą wybierać spośród tysięcy szczegółowych modeli pakietów 3D w dostarczonym repozytorium, tworzyć nowe pakiety z ponad stu dostarczonych szablonów parametrycznych lub bezpośrednio wykorzystywać istniejące modele 3D. Użyj reguł, aby zbudować footprinty zgodne ze standardami, takimi jak IPC lub własne.
Allegro ECAD-MCAD Library Creator Karta katalogowa

Rozwiązania do produkcji PCB

Wise GerbTool and VisualCAM
WISE GerbTool i VisualCAM

Narzędzia CAM (GerbTool, VisualCAM)

WISE specjalizuje się w przygotowywaniu, wyświetlaniu i weryfikacji danych CAM. Wielu użytkowników chce sprawdzić dane produkcyjne swojego oprogramowania do projektowania płytek drukowanych w niezależnym od dostawcy narzędziu, zanim dane zostaną wykorzystane do produkcji. Firma WISE stała się znana dzięki GerbTool, ale dzisiaj jest również bardzo zaangażowana w konsorcjum IPC, aby wspierać i zatwierdzać nowy standard IPC 2581.
GerbTool Karta katalogowa

Usługi FlowCAD

FlowCAD PCB Services
Usługi związane z układem PCB

Kontraktowe projektowanie PCB

Usługi projektowania PCB FlowCAD mogą zwiększyć przepustowość. Możemy stworzyć twój projekt PCB używając oprogramowania OrCAD, Allegro lub innych producentów. Nasz doświadczony zespół projektantów PCB posiada kompetencje w różnych technologiach PCB oraz znajomość specyfiki różnych branż. Możemy być na miejscu i projektować u Państwa w firmie lub pracujemy dla Was zdanie w naszym biurze w Feldkirchen. Nasza szeroka wiedza obejmuje aplikacje dla motoryzacji, automatyzacji przemysłowej, projekty wysokoprądowe, szybkie (SI / PI), telekomunikacyjne i testery IC.
Więcej

FlowCAD Simulation Services
Usługi symulacyjne FlowCAD

Usługi symulacji

Usługi symulacji FlowCAD mogą pomóc w przeprowadzeniu symulacji elektronicznych. Wspieramy symulacje obwodów za pomocą PSpice, symulacje integralności sygnału, integralności mocy, analizy termicznych, analizy szczelin powietrznych za pomocą narzędzi Cadence. Pomożemy Ci stworzyć bibliotekę modeli symulacyjnych lub przeprowadzimy dla Państwa niezbędne symulacje. Przy zakupie własnych narzędzi do symulacji, możemy wspólnie pracować nad Państwa pierwszymi projektami symulacyjnymi, aby umożliwić szybkie wdrożenie narzędzi.
Więcej