Video Tutorials Simulation

Dzięki następującym samouczkom (krótkie filmy szkoleniowe) użytkownicy mogą szybko znaleźć drogę do PSpice. Instrukcje w języku angielskim prowadzą użytkownika krok po kroku przez oprogramowanie i są łatwe do zrozumienia. Możesz wykonywać akcje pokazane równolegle na swoim własnym narzędziu.

Zobacz także dwa pozostałe bloki samouczka dotyczące schematu i układu:

Symuluj zespół obwodów i integralność sygnału w środowisku projektowym z OrCAD

Symulacja i analiza obwodu PSpice

Analizuj i weryfikuj analogowe i cyfrowe obwody elektryczne za pomocą zaawansowanych narzędzi do symulacji PSpice w programie OrCAD.

Variant BOM Management

Design Simulation Using PSpice

Verify your analog and mixed signal circuit designs using PSpice.

Optimize for Yield

Optimize for Yield

Simulate your circuit design to analyze yield and optimize cost over the entire life of the product.

Simulate Design Reliability

Simulate Design Reliability

Check the reliability of your circuit design in advance to avoid costly failures in future.