Video tutoriály Layout

Dzięki następującym samouczkom (krótkie filmy szkoleniowe) początkujący mogą szybko znaleźć drogę do OrCAD. Instrukcje w języku angielskim prowadzą użytkownika krok po kroku przez oprogramowanie i są łatwe do zrozumienia. Możesz wykonywać akcje pokazane równolegle na swoim własnym narzędziu.

Zobacz także dwa pozostałe bloki samouczka dotyczące schematu obwodu i symulacji:

OrCAD PCB Designer to kompletne oprogramowanie do wprowadzania schematów, układu i trasowania PCB, w tym potężnego menedżera ograniczeń

Profesjonalny projekt płytki drukowanej, układ płytki i prowadzenie

Silnik Allegro w OrCAD wspiera Twoją produktywność. OrCAD oferuje układ PCB, szybki routing i opinie elektroniczne w czasie rzeczywistym, aby pomóc Ci szybciej przygotować projekt PCB.

Placement

Board Outline and Dimensioning

Board Outline and Dimensioning

Use templates to assist with the board outline, drawing format, and basic design rules.

Component Placement

Component Placement

Arrange the symbols for your circuits in groups according to schematic environment.

Symbol Update in PCB Layout

Symbol Update in PCB Layout

Revise symbols and modify design padstacks.

Reuse Placement from Tested Designs

Reuse Placement from Tested Designs

Save time by reusing known good design with similar placement and routing without needing to reinvent the wheel.

Optimize Placement for Routing

Optimize Placement for Routing

Place components based on your own design rules with color coded indicators to keep check on placement.

Bypass Capacitor Placement

Bypass Capacitor Placement

Position Bypass Capacitors within the required distance from power pin of IC.

Design Rules

Electrical Design Rules

Electrical Design Rules

Apply and analyze constraints for making electrical connections between components.

Physical Design Rules

Physical Design Rules

Define physical parameters like spacing, line widths and vias.

Design for Manufacturability

Design for Manufacturability

Setup constraints to make your PCB good enough for fabrication, assembly and testing.

Routing

Interactive Routing

Interactive Routing

Draw and edit connections between pins or pads after placement.

Transmission Line Smoothening

Transmission Line Smoothening

Minimize the distance to pin or pad connections using the custom smooth.

Creating Reference Planes

Creating Reference Planes

Add ground and power planes to different layers in your design.

Define Path for Critical Signals

Define Path for Critical Signals

Easily define topology for the critical signals in your design using the Net scheduling command.

Tune High-Speed Signals

Tune High-Speed Signals

Easily route differential pairs from transmitter to receiver while adjusting phase and time for signal integrity.

Utilize Space to Reduce Crosstalk

Utilize Space to Reduce Crosstalk

Utilize leftover space on your board by distributing transmission lines evenly reducing crosstalk in routing signals.

Proofing

Design Rule Verification

Design Rule Verification

Shorten the design cycle by fixing DRC violations earlier with the DRC browser.

Visualization of your Design

Visualization of your Design

Analyze a three-dimensional model of a design as manufactured output.

Coupling Analysis

Coupling Analysis

Inspect your traces to resolve any coupling issues due to position of the routes.

Manufacturing

PCB Design Reports

PCB Design Reports

Generate various database reports from your design.

Gerber Generation

Gerber Generation

Generate layer films from your design to use for manufacturing.

Add Assembly Details

Add Assembly Details

Easily use OrCAD Documentation to add component placement and mounting notes for the fabrication house.

IPC-2581 Compliant Data

IPC-2581 Compliant Data

Accurately combine all the necessary details into a single file for fabrication.

Backdrill Parameters

Backdrill Parameters

Generate manufacturable backdrill data for removing stubs and improving signal integrity with blind and buried vias.

Creating Test Points

Creating Test Points

Monitor the state of circuitry with BBT and ICT checking for shorts, opens, capacitance, resistance and more.

Rigid Flex

Define Bendable Areas in Your Flex PCB

Define Bendable Areas in Your Flex PCB

Define the bend angles for rigid flex and make connections within different cross sections.

Signal Transmission with Rigid Flex

Signal Transmission with Rigid Flex

Select the right materials and layer stackup for the rigid flex areas in your board.