WISE GerbTool i VisualCAM

WISE CAM Data
WISE CAM Check
Przyspiesz śledzenie przetwarzania PCB

WISE specjalizuje się w przygotowaniu, wyświetlaniu i sprawdzaniu poprawności danych CAM. Wielu użytkowników chce sprawdzić dane produkcyjne swojego oprogramowania do projektowania płytek drukowanych w niezależnym narzędziu niezależnego dostawcy, zanim dane zostaną wykorzystane do produkcji. WISE stało się znane dzięki GerbTool, ale dzisiaj jest również bardzo zaangażowane w konsorcjum IPC, aby wspierać i zatwierdzać nowy standard IPC 2581.

WISE oferuje GerbTool do manipulacji Gerber, VisualCAM do przygotowania danych PCB do produkcji oraz darmową przeglądarkę IPC 2581

Rozwiązania programowe

Wise GerbTool
WISE GerbTool

WISE GerbTool

GerbTool to pakiet oprogramowania narzędziowego do analizy i analizy PCB CAM. Od prostej weryfikacji wizualnej do wysokowydajnych analiz reguł projektowania (DRC) i projektowania dla produkcji (DFM) - GerbTool zapewnia wszystkie funkcje niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości płytek drukowanych. Może automatycznie importować dane 274D, 274X, Barco DPF, Fire9000, DXF, NC Drill i NC Mill i wizualizować je w celu sprawdzenia poprawności Gerbera. GerbTool oferuje ponad 75 testów projektowych i produkcyjnych do weryfikacji projektu, w tym wszystkie porównania IPC D-356 od netlist do netlist. Kształty IPC-7525 można wykorzystać do ulepszenia szablonów optymalizacji produkcji.
GerbTool arkusz danych

Wise VisualCAM
WISE VisualCAM

WISE VisualCAM

VisualCAM to potężne oprogramowanie CAM. Programiści układów PCB otrzymują pełny zestaw funkcji weryfikacji projektu. Dla projektantów niepopulowanych obwodów drukowanych istnieją różne funkcje kontroli produkcji i narzędzi, np. a. kontrola projektu dla przesunięcia i sprawdzenia limitów odległości. Weryfikacja produkcji umożliwia przeglądanie danych w oparciu o oryginalne zasady rozliczania projektu lub reguły producenta i przetwarzanie montażu. Narzędzie ma pięć zautomatyzowanych metod odwrotnej inżynierii informacji z danych Gerbera, gotowych do programowania miejsc docelowych.
VisualCAM arkusz danych

Free IPC-2581 Viewer
Darmowa przeglądarka IPC-2581

Darmowa przeglądarka IPC-2581

To licencjonowane oprogramowanie jest udostępniane przemysłowi EDA bezpłatnie przez WISE Software w celu dalszego przyjęcia specyfikacji transferu danych IPC-2581. Specyfikacja IPC-2581 jest zatwierdzona i promowana przez Konsorcjum IPC-2581. Bezpłatna przeglądarka pomaga wizualizować (ustawiać widoczność i kolor warstw, padów, śladów, ćwiczeń i sieci), sprawdzać (używać hierarchicznego nawigatora danych, interaktywnych narzędzi inspekcji i raportów użytkowania), mierzyć (od punktu do punktu, od krawędzi do krawędzi, od środka do centrum), znaczników (adnotacja z tekstem znaczników, aby łatwo komunikować problemy / instrukcje), drukować (na dowolnej standardowej drukarce systemu Windows) i zapisywać (w kompaktowej bazie danych WISE do dalszej kontroli).

Get Free IPC 2581 Viewer

Wise GerbTool vs VisualCAM

  VisualCAM GerbTool
  Production Design Review
Features VisualCAM Designer Inspector Communicator Viewer
Information
Import
Export  
IPC-2581 Import / Export  
ODB++ Import / Export  
Modification  
Redline Mark-Up  
Macro / Scripting    
Optimization    
Quoting Information    
Design Rules Checking (DRC) with Autocorrect    
Netlist Import, Export, Compare Opt.    
Integrated NC-Drill Editor      
Panelization (Basic)      
Auto-Dimensioning      
Mask Generation, Optimization      
Design for Fabrication DFF with Autocorrect Opt. Opt.    
Embedded Passive Analysis Opt. Opt.    
DirectCAM Import Opt. Opt.    
PADS ASCII Import Opt. Opt. Opt. Opt.
Integrated NC-Mill Editor Opt. N/A N/A N/A
Panelization (Advanced) Opt. N/A N/A N/A
Assembly Reverse Engineering Opt.        
Bare-Board Test Fixturing        
This table is without liability. Please use datasheets from WISE for official confirmation.