Program studencki

Program studencki
Program studencki

Program firmy Cadence Design Systems zapewnia zatwierdzonym studentom edukacyjną, bezpłatną licencję OrCAD. Studenci mogą używać OrCADa do projektowania obwodów drukowanych (PCB), przeprowadzania symulacji analogowych i cyfrowych za pomocą PSpice oraz Signal Explorer.

Aby uzyskać bezpłatną licencję studencką, należy wypełnić poniższy formularz i użyć akademickiego adresu e-mail (np. Jan.Kowalski@politechnika.edu.pl). Akceptujemy wyłącznie adresy email z domen instytucji edukacyjnych. Dodatkowo, wymagamy przesłania (w następnym kroku) zeskanowanych kopii wymienionych niżej dokumentów:

  • legitymacja studencka,
  • podpisane zobowiązanie do użycia licencji wyłącznie w celach edukacyjnych personal use form

Po zweryfikowaniu dokumentów wyślemy plik licencji oraz link do pobrania plików instalacyjnych OrCADa. OrCAD wymaga systemu operacyjnego Windows 10. Linux oraz iOS nie są wspierane.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Student email verification

FlowCAD Büros

FlowCAD Office Feldkirchen

Feldkirchen

Tutaj znajdziesz wskazówki dojazdu do biura w Feldkirchen / München.

więcej

FlowCAD Office Feldkirchen

Mägenwil

Tutaj znajdziesz wskazówki dojazdu do biura w Mägenwil / Zürich.

więcej

FlowCAD Office Feldkirchen

Gdańsk

Tutaj znajdziesz wskazówki dojazdu do biura w Gdańsk.

więcej