Program studencki

Program studencki
Program studencki

Program firmy Cadence Design Systems zapewnia zatwierdzonym studentom edukacyjną, bezpłatną licencję OrCAD. Studenci mogą używać OrCADa do projektowania obwodów drukowanych (PCB), przeprowadzania symulacji analogowych i cyfrowych za pomocą PSpice oraz Signal Explorer.

Aby uzyskać bezpłatną licencję studencką, należy wypełnić poniższy formularz i użyć akademickiego adresu e-mail (np. Jan.Kowalski@politechnika.edu.pl). Akceptujemy wyłącznie adresy email z domen instytucji edukacyjnych. Dodatkowo, wymagamy przesłania (w następnym kroku) zeskanowanych kopii wymienionych niżej dokumentów:

  • legitymacja studencka,
  • podpisane zobowiązanie do użycia licencji wyłącznie w celach edukacyjnych personal use form

Po zweryfikowaniu dokumentów wyślemy plik licencji oraz link do pobrania plików instalacyjnych OrCADa.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Student email verification

FlowCAD Büros

FlowCAD Office Feldkirchen

Feldkirchen

Tutaj znajdziesz wskazówki dojazdu do biura w Feldkirchen / München.

więcej

FlowCAD Office Feldkirchen

Mägenwil

Tutaj znajdziesz wskazówki dojazdu do biura w Mägenwil / Zürich.

więcej

FlowCAD Office Feldkirchen

Gdańsk

Tutaj znajdziesz wskazówki dojazdu do biura w Gdańsk.

więcej