PSpice Designer

Symulator obwodu PSpice

Nawet doświadczeni twórcy elektroniki z trudem potrafią przewidzieć zachowanie obwodów elektrycznych. Dlatego obwody lub tylko krytyczne części obwodu są analizowane albo przez fizycznie skonstruowane prototypy i kolejne pomiary, albo przez symulacje obwodów. Tendencja wyraźnie zmierza w kierunku wirtualnie symulowanych pomiarów, ponieważ cykle rozwoju stają się coraz krótsze, a symulacje można bardzo szybko wykorzystać do sformułowania stwierdzeń, które korelują z pomiarami. Na całym świecie PSpice od lat jest referencyjnym symulatorem, a większość producentów komponentów oferuje modele symulacji PSpice w Internecie.

Na podstawie schematu obwodu narysowanego dla układu PCB można rozpocząć symulację. W razie potrzeby użytkownik wstawia źródło prądu lub określony bodziec i punkty pomiarowe na schemacie obwodu. Ta procedura jest podobna do fizycznej konfiguracji z generatorem funkcji i oscyloskopem.

PSpice Simulation Circuit Analysis

Analyze and verify your analog and mixed-signal electrical circuits with the advanced PSpice simulation tools in OrCAD.

Validate Your Circuit Automatically Without Manually Plotting Graphs

Validate Your Circuit Automatically Without Manually Plotting Graphs

Virtually create and test designs before developing hardware, saving you time, money and materials.

Co-Simulate Mechanical and Electrical Systems

Co-Simulate Mechanical and Electrical Systems

The seamless bi-directional integration between MathWorks MATLAB / Simulink and PSpice lets you easily simulate electrical circuits and mechanical, hydraulic, thermal blocks in one unified environment.

Cechy produktu

PSpice zintegrowany z OrCAD PCB
PSpice zintegrowany z OrCAD PCB

PSpice zintegrowany z OrCAD PCB

Podstawowa funkcjonalność PSpice została zintegrowana do narzędzia OrCAD PCB Designer. Zamysł projektu jest wprowadzany w formie schematów w OrCAD Capture i może być poddany symulacji funkcjonalnej PSpice. Ten sam schemat można wykorzystać zarówno do dokumentacji jak i symulacji ale przede wszystkich po wygenerowaniu listy połączeń projekt może być wysłany do edytora PCB w celu wykonania obrazu obwodu drukowanego. Kompleksowa integracja narzędzi do rysowania schematów, symulatora PSpice oraz edytora PCB w jeden produkt pozwala uniknąć wielu błędów w procesie projektowania.
Porównanie licencji PSpice

OrCAD PCB Flow Integration
OrCAD PCB Flow Integration

Symulacja niezawodności z PSpice

OrCAD PCB Designer Professional zawiera pełną wersję PSpice A / D, w tym opcję dymu. Pozwala to przeprowadzić analizę naprężeń komponentów i zapewnić niezawodność komponentów. Można określić maksymalną redukcję obciążenia komponentów, a tym samym określać obciążenie komponentu. Obciążenie można określić za pomocą parametrów modelu w procentach. Deweloper jest zainteresowany stwierdzeniami na temat rodzajów obciążenia: termicznego przy maksymalnym prądzie i najwyższym możliwym napięciu, przewodzenia temperatury połączenia w ° C lub rezystancji termicznej styku jC i jA, gdy występują one w obwodzie.
PSpice Feature comparison

Scalable Solution
Skalowalny do twoich potrzeb

Skalowalne rozwiązanie PSpice

PSpice jest dostępny w trzech etapach rozbudowy. Wersja podstawowa jest objęta licencją OrCAD PCB Designer. PSpice Designer i PSpice Designer Plus są dostępne jako indywidualne produkty współpracujące z OrCAD, Allegro, ale także z innymi narzędziami do projektowania. Opis zawartych funkcji można znaleźć pod adresem:
PSpice Feature comparison

Product Feature Comparison for PSpice

    PSpice A/D PSpice Designer PSpice Designer Plus Allegro PSpice System OrCAD PCB Designer Professional with PSpice
Analog circuit simulation
Digital circuit elements
OrCAD Capture - -
OrCAD Capture CIS - - - -
Smoke Analysis -
Systems Option - - -
Advanced Analysis - - -
Matlab Simulink co-simulation - - -
DMI Device Model Interface - - -
This table is for information only. For details consult the official datasheets from Cadence.