OrCAD PCB Designer Standard

OrCAD PCB Design

OrCAD PCB Designer Standard to pakiet oprogramowania, który oferuje bardzo tanie wejście do profesjonalnego projektowania płytek drukowanych w cenie 2500 € (w tym roczna konserwacja). Oprogramowanie PCB posiada OrCAD Capture do przechwytywania schematów połączeń i OrCAD PCB Editor z wbudowanym Constraint Managerem. Skalowalna platforma OrCAD / Allegro PCB zapewnia użytkownikowi ochronę inwestycji, ponieważ rosnące wymagania techniczne oparte na tej samej bazie danych można wykorzystać do uaktualnienia do bardziej wydajnych licencji Allegro.

OrCAD PCB Designer Standard zawiera następujące funkcje:
  • Eksport danych neutralny dla producenta za pomocą IPC-2581
  • Eksport plików kroków 3D do mechanicznego CAD
  • Przeglądarka 3D do wizualizacji i kontroli kolizji
  • Interfejs IDX do wymiany danych eCAD mCAD
Czy chcesz przejść na OrCAD PCB Designer Standard?
Video Highlights
Product Features
Video Tutorials
Comparison Table
Related Products
Youtube Videos

Professional PCB Design, Board Layout & Routing

The Allegro engine powers OrCAD and your productivity. OrCAD comes with PCB layout, high-speed routing and real-time electronic design feedback. To produce a manufacturable board design faster.

Real-Time Constraint Driven Interactive Routing

Real-Time Constraint Driven Interactive Routing

Even the most complex routing is easy with real-time constraint driven feedback tips to help you make a manufactuable and functional PCB.

Dynamic shapes

Effortless Shape Creation and Management

Dynamically update shapes instantly without waiting to repour polygons when you resize, reshape, and plow through shapes when routing.

Auto-Assisted BGA Fanouts and Via Creation

Auto-Assisted BGA Fanouts and Via Creation

The repetitive nature of BGA and other high pin-count device fanouts is perfect for time-saving automation to make you more productive.

Cechy produktu

OrCAD Capture
OrCAD Capture

Wprowadzanie schematów w OrCAD Capture

OrCAD Capture to narzędzie, które jest jednym z najczęściej używanych do wprowadzania schematów ideowych oraz tworzenia dokumentacji. OrCAD Capture oferuje do wyboru płaską lub hierarchiczną organizację schematów. Poprzez okno nawigacji można wybierać różne strony schematu i zarządzać nimi tematycznie zgodnie z blokami funkcyjnymi. Korzystając ze zintegrowanego interfejsu, można również korzystać z baz Ultra Librarian i SamacSys, które oferują miliony komponentów. Na poziomie schematu można w szczególności definiować reguły dla projektantów PCB.
Czytaj więcej

PCB Editor
Edytor PCB

Edytor PCB

Edytor PCB to zaawansowane narzędzie służące do kompletnego zaprojektowania obwodu drukowanego. Dzięki wielu zautomatyzowanym funkcjom projektant może efektywnie projektować przebieg ścieżek, miedziane wypełnienia wybranych fragmentów płytki oraz układać uprzednio utworzone footprinty elementów. Proces projektowania jest na bieżąco wspomagany przez system sprawdzania reguł projektowych co pozwala na osiągnięcie szybkiego rezultatu w postaci prawidłowo wykonanej płytki PCB już za pierwszym razem. Interaktywna praca zarówno w 2D jak i w 3D znacznie ułatwia cały proces projektowania.

SPECCTRA auto router
SPECCTRA Auto Router

SPECCTRA Auto Router (6 warstw)

Automatyczny router SPECCTRA może pomóc w zakończeniu routingu płytki drukowanej z maksymalnie 6 warstwami sygnału. Wybór sieci lub grupy sieci daje użytkownikowi kontrolę nad tym, które sieci są automatycznie trasowane. Aby wpłynąć na układ, można ustawić parametry, takie jak rozwinięcie i kierunek routingu. Przy prawidłowym użyciu router pomaga projektantowi PCB szybciej uzupełniać elementy cyfrowe z ograniczeniami. Studia wykonalności zostaną wykonane w ciągu kilku minut, dając wskazanie, czy tablica jest rutowalna z taką liczbą warstw. Automatyczne interaktywne polecenia routingu pomagają użytkownikowi w manipulowaniu automatycznym routingiem.

Skalowalność OrCADa
Skalowalność OrCADa

Skalowalność OrCADa

OrCAD jest oparty na technologii projektowania PCB Allegro i obydwa edytory (OrCAD i Allegro) korzystają z tego samego formatu. Różnica w licencjach polega na oferowanym zestawie funkcji, które automatyzują lub weryfikują poprawność wykonywanego projektu. Liczba oraz rodzaj wykrywanych błędów DRC zależy od typu licencji. Największymi zaletami skalowalności środowiska jest łatwe dostosowanie kosztu licencji do potrzeb oraz unikalna możliwość tworzenia środowisk mieszanych, w których występują różne edytory PCB współdzielone z zespole w zależności od potrzeb dzięki licencji sieciowej.

Bieżąca kontrola reguł DRC i DFM
Błąd DRC

Bieżąca kontrola reguł DRC i DFM

Podczas routingu edytor PCB sprawdza w czasie rzeczywistym, czy zasady projektowe nie zostały naruszane. Kiedy powstają błędy, np. po umieszczeniu komponentu w nieautoryzowanym miejscu, narzędzie wskaże naruszenie zasad projektowych. Na bieżąco można sprawdzać wszystkie reguły zdefiniowane w Constraint Manager. Unikalną cechą OrCADa jest 250 zintegrowanych testów DFM, które sprawdzają zgodność ze specyfikacjami producenta PCB oraz dostawcy usług montażowych. Zasady projektowania można automatycznie wczytać do OrCADa bazując na dostarczonych zestawach reguł od usługowców kontraktowych.

Constraint Manager
Constraint Manager

Constraint Manager (podstawowy)

OrCAD PCB Designer Standard ma w pełni zintegrowany Constraint Manager zarówno w OrCAD Capture jak i w PCB Editor, co umożliwia definiowanie reguł i ich przypisywanie w jednym miejscu. Reguły są definiowane hierarchicznie i można je przypisać do wielu sieci jednocześnie. Dzięki organizacji reguł projektowania można wyeksportować całe ich zestawy i zastosować ponownie w kolejnych projektach. OrCAD PCB Designer Standard może zarządzać różnymi regułami fizycznymi, odstępami i DFM. Podczas pracy wszystkie reguły są widoczne w jednym widoku a wykryte nieprawidłowości są wyraźnie oznaczone. more

SI Simulation
Symulacja integralności sygnału (SI)

Symulacja integralności sygnału (podstawowa)

Krytyczne połączenia na schemacie można poddać symulacji integralności sygnału praktycznie jednym kliknięciem. Zmieniając na bazie schematu ideowego długość lub impedancję, można analizować jakość sygnału w rożnych wariantach tych parametrów co pomaga prawidłowo zdefiniować fizyczne reguły projektowe dla krytycznych ścieżek . Pinom reprezentującym bufory sterownika lub odbiornika można przyporządkować precyzyjne modele w formacie IBIS, pobrane ze stron producentów elementów, jeżeli oryginalne modele nie są dostępne można użyć domyślnych, uniwersalnych modeli dostarczonych przez Cadence.

PSpice zintegrowany z OrCAD PCB
PSpice zintegrowany z OrCAD PCB

PSpice zintegrowany z OrCAD PCB

Podstawowa funkcjonalność PSpice została zintegrowana do narzędzia OrCAD PCB Designer. Zamysł projektu jest wprowadzany w formie schematów w OrCAD Capture i może być poddany symulacji funkcjonalnej PSpice. Ten sam schemat można wykorzystać zarówno do dokumentacji jak i symulacji ale przede wszystkich po wygenerowaniu listy połączeń projekt może być wysłany do edytora PCB w celu wykonania obrazu obwodu drukowanego. Kompleksowa integracja narzędzi do rysowania schematów, symulatora PSpice oraz edytora PCB w jeden produkt pozwala uniknąć wielu błędów w procesie projektowania.
Porównanie licencji PSpice

Video Tutorials

Poniżej, seria anglojęzycznych filmów wyjaśniających wybrane funkcjonalności:

Product Feature Comparison for OrCAD PCB Designer

    OrCAD PCB Designer Standard OrCAD PCB Designer Professional OrCAD PCB Designer Professional with PSpice
OrCAD Capture
PCB Editor
SPECCTRA auto router -
Scalable to Allegro
DFM rules checks 250 250 250
Constraint Manager basic
SI simulation basic
Electrical Rule Check (ERC) -
High-speed DRC -
PSpice simulation basic basic PSpice A/D + Smoke
This table is for information only. For details consult the official datasheets from Cadence.

Produkty powiązane

CAD-FlowManager

CAD-FlowManager

Zarządzanie procesem pracy nad komponentami, bibliotekami oraz projektami PCB. Integracja z systemami PLM oraz innymi bazami danych.

Więcej

Library Builder

OrCAD Library Builder

Tworzenie symboli schematowych, footprintów oraz modeli STEP za pomocą kopiowania i wklejania bezpośrednio z pliku PDF.

Viac

UltraLibrarian

UltraLibrarian

UltraLibrarian to biblioteka internetowa z ponad 10 milionami części. Znajdź potrzebne części, pobierz i zacznij szybko projektować.

Viac

PSpice

PSpice Simulator

Symulator obwodu do weryfikacji funkcjonalności, niezawodności oraz wydajności obwodu na bazie schematu ideowego.

Viac

YouTube Videos

3:02

Why OrCAD

OrCAD Capture is one of the most widely used schematic design solutions for the creation and documentation of electrical circuits. Fast, easy, and intuitive circuit capture, along with highly integrated flows supporting the engineering process, make OrCAD Capture one of the most popular design environments for today’s product creation.

Real-Time Feedback and ECO
1:15

Customize Workspace

Simulating your designs allows you to be aware of the limitations of your components. It’s important to analyze your circuit before moving to layout. Analysis helps identify possible field failures allowing you to reduce development time and cost.