OrCAD PCB Designer Professional

OrCAD PCB Design

OrCAD PCB Designer Professional to oprogramowanie do projektowania płytek drukowanych, które rozwija większość współczesnych projektów. Narzędzie posiada OrCAD Capture do przechwytywania schematów połączeń i OrCAD PCB Editor z wbudowanym Constraint Managerem. Skalowalna platforma OrCAD / Allegro PCB zapewnia użytkownikowi ochronę inwestycji, ponieważ rosnące wymagania techniczne oparte na tej samej bazie danych można wykorzystać do uaktualnienia do bardziej wydajnych licencji Allegro. Różne kontrole reguł projektowych są przeprowadzane w czasie rzeczywistym, aby pomóc projektantowi w realizacji założeń projektowych i zgodności ze wszystkimi regułami projektowymi.

OrCAD PCB Designer Professional zawiera następujące funkcje:
  • Płytki sztywne z różną definicją struktury warstw
  • Eksport danych neutralny dla producenta za pomocą IPC-2581
  • Eksport plików kroków 3D do mechanicznego CAD
  • Przeglądarka 3D do wizualizacji i kontroli kolizji
  • Interfejs IDX do wymiany danych eCAD mCAD
Czy chcesz przejść na OrCAD PCB Designer Professional?
Video Highlights
Product Features
Youtube Videos
Comparison Table
Related Products

Profesjonalny projekt PCB, ułożenie elementów na płytce oraz trasowanie

Silnik Allegro napędza OrCADa ale przede wszystkim produktywność projektanta. OrCAD to nie tylko intuicyjny program do edycji PCB, to także trasowanie ścieżek dla szybkich sygnałów w sposób reagujący w czasie rzeczywistym na potencjalne odstępstwa od reguł projektowych a wszystko w celu zaprojektowania możliwej do wyprodukowania w rozsądnym czasie oraz cenie płytki PCB.

Real-Time Constraint Driven Interactive Routing

Real-Time Constraint Driven Interactive Routing

Even the most complex routing is easy with real-time constraint driven feedback tips to help you make a manufactuable and functional PCB.

Dynamic shapes

Effortless Shape Creation and Management

Dynamically update shapes instantly without waiting to repour polygons when you resize, reshape, and plow through shapes when routing.

Auto-Assisted BGA Fanouts and Via Creation

Auto-Assisted BGA Fanouts and Via Creation

The repetitive nature of BGA and other high pin-count device fanouts is perfect for time-saving automation to make you more productive.

Cechy produktu

OrCAD Capture
OrCAD Capture

Wprowadzanie schematów w OrCAD Capture

OrCAD Capture to narzędzie, które jest jednym z najczęściej używanych do wprowadzania schematów ideowych oraz tworzenia dokumentacji. OrCAD Capture oferuje do wyboru płaską lub hierarchiczną organizację schematów. Poprzez okno nawigacji można wybierać różne strony schematu i zarządzać nimi tematycznie zgodnie z blokami funkcyjnymi. Korzystając ze zintegrowanego interfejsu, można również korzystać z baz Ultra Librarian i SamacSys, które oferują miliony komponentów. Na poziomie schematu można w szczególności definiować reguły dla projektantów PCB.
Czytaj więcej

PCB Editor
Edytor PCB

Edytor PCB

Edytor PCB to zaawansowane narzędzie służące do kompletnego zaprojektowania obwodu drukowanego. Dzięki wielu zautomatyzowanym funkcjom projektant może efektywnie projektować przebieg ścieżek, miedziane wypełnienia wybranych fragmentów płytki oraz układać uprzednio utworzone footprinty elementów. Proces projektowania jest na bieżąco wspomagany przez system sprawdzania reguł projektowych co pozwala na osiągnięcie szybkiego rezultatu w postaci prawidłowo wykonanej płytki PCB już za pierwszym razem. Interaktywna praca zarówno w 2D jak i w 3D znacznie ułatwia cały proces projektowania.

Autorouter SPECCTRA
Autorouter SPECCTRA

Autorouter SPECCTRA (6 warstw)

Automatyczny router SPECCTRA może pomóc w ukończeniu trasowania płytki PCB z maksymalnie 6 warstwami sygnałowymi. Narzędzie pozwala na wybranie konkretnej sieci, grupy sieci czy nawet całej płytki PCB do procesu automatycznego trasowania. W celu efektywniejszego użycia autoroutera można wcześniej zaprojektować fanout czy wpłynąć na preferowany kierunek przebiegu trasowanych ścieżek. Router nie zawsze jest w stanie wytrasować całą płytkę, ale mądrze użyty pomaga projektantowi szybciej zrozumieć prawidłowość przyjętych założeń dotyczących ilości warstw czy wzajemnego ułożenia elementów.

Skalowalność OrCADa
Skalowalność OrCADa

Skalowalność OrCADa

OrCAD jest oparty na technologii projektowania PCB Allegro i obydwa edytory (OrCAD i Allegro) korzystają z tego samego formatu. Różnica w licencjach polega na oferowanym zestawie funkcji, które automatyzują lub weryfikują poprawność wykonywanego projektu. Liczba oraz rodzaj wykrywanych błędów DRC zależy od typu licencji. Największymi zaletami skalowalności środowiska jest łatwe dostosowanie kosztu licencji do potrzeb oraz unikalna możliwość tworzenia środowisk mieszanych, w których występują różne edytory PCB współdzielone z zespole w zależności od potrzeb dzięki licencji sieciowej.

Bieżąca kontrola reguł DRC i DFM
Błąd DRC

Bieżąca kontrola reguł DRC i DFM

Podczas routingu edytor PCB sprawdza w czasie rzeczywistym, czy zasady projektowe nie zostały naruszane. Kiedy powstają błędy, np. po umieszczeniu komponentu w nieautoryzowanym miejscu, narzędzie wskaże naruszenie zasad projektowych. Na bieżąco można sprawdzać wszystkie reguły zdefiniowane w Constraint Manager. Unikalną cechą OrCADa jest 250 zintegrowanych testów DFM, które sprawdzają zgodność ze specyfikacjami producenta PCB oraz dostawcy usług montażowych. Zasady projektowania można automatycznie wczytać do OrCADa bazując na dostarczonych zestawach reguł od usługowców kontraktowych.

Constraint Manager
Constraint Manager

Constraint Manager

Constraint Manager ułatwia definiowanie reguł projektowania i przypisywanie topologii dla wszystkich obiektów w jednym, centralnym miejscu. Reguły są zdefiniowane hierarchicznie i można je przypisać do wielu sieci jednocześnie. Zweryfikowane zestawy reguł projektowych(CSet) można eksportować i stosować ponownie w kolejnych projektach. Wspierane są reguły fizyczne, odstępy i DFM, ale także reguły elektryczne dla sygnałów o high-speed , takie jak impedancja, wyrównywanie wzajemnej długości ścieżek wewnątrz magistrali, minimalna / maksymalna długość czy liczba przelotek. more

Symulacja integralności sygnału
Symulacja integralności sygnału (SI)

Symulacja integralności sygnału (SI)

Krytyczne połączenia na schemacie można poddać symulacji integralności sygnału praktycznie jednym kliknięciem. Zmieniając na bazie schematu ideowego długość lub impedancję, można analizować jakość sygnału w rożnych wariantach tych parametrów co pomaga prawidłowo zdefiniować fizyczne reguły projektowe dla krytycznych ścieżek. Pinom reprezentującym bufory sterownika lub odbiornika można przyporządkować precyzyjne modele w formacie IBIS, pobrane ze stron producentów elementów, jeżeli oryginalne modele nie są dostępne można użyć domyślnych, uniwersalnych modeli dostarczonych przez Cadence.

Electrical Rules Check
Electrical Rules Check

Kontrola reguł elektrycznych (ERC)

Bazując tylko na geometrii wytrasowanych połączeń oraz przekroju płytki PCB można uruchomić kontrolę reguł elektrycznych nawet bez użycia modeli symulacyjnych oraz samej symulacji. Nieciągłości impedancji oraz sprzężenia równoległych ścieżek są automatycznie wykrywane i pokazywane na tle projektu PCB. Metoda ta pomaga nawet mniej wykwalikowanemu projektantowi szybko zidentyfikować krytyczne problemy związane z high-speed i po naniesieniu odpowiednich poprawek iteracyjnie, kolejny raz sprawdzić poprawność trasowania krytycznych połączeń.

High-Speed Constraints
High-Speed Constraints

High-Speed Constraints

Sygnały o dużej częstotliwości muszą być szczególnie starannie trasowane według zadanych reguł projektowych. Constraint Manager oferuje cały zestaw dedykowanych reguł potrzebnych w projektowaniu obwodów typu high-speed, które są sprawdzane podczas pracy w czasie rzeczywistym. Reguły pozwalają kontrolować następujące paramenty: impedancja, długość min./maks., impedancja różnicowa, wzajemne dopasowanie długości dla grup sieci/magistral, warstwy routingu, przewężenie dla par różnicowych, topologia połączeń, także własna i inne.

PSpice zintegrowany z OrCAD PCB
PSpice zintegrowany z OrCAD PCB

PSpice zintegrowany z OrCAD PCB

Podstawowa funkcjonalność PSpice została zintegrowana do narzędzia OrCAD PCB Designer. Zamysł projektu jest wprowadzany w formie schematów w OrCAD Capture i może być poddany symulacji funkcjonalnej PSpice. Ten sam schemat można wykorzystać zarówno do dokumentacji jak i symulacji ale przede wszystkich po wygenerowaniu listy połączeń projekt może być wysłany do edytora PCB w celu wykonania obrazu obwodu drukowanego. Kompleksowa integracja narzędzi do rysowania schematów, symulatora PSpice oraz edytora PCB w jeden produkt pozwala uniknąć wielu błędów w procesie projektowania.
Porównanie licencji PSpice

YouTube Videos

3:02

Why OrCAD

OrCAD Capture is one of the most widely used schematic design solutions for the creation and documentation of electrical circuits. Fast, easy, and intuitive circuit capture, along with highly integrated flows supporting the engineering process, make OrCAD Capture one of the most popular design environments for today’s product creation.

Real-Time Feedback and ECO
1:15

Real-Time Feedback and ECO

Real-time feedback and design synchronization helps keep the data between your CAD tools in check, so you don’t have to manually identify and resolve the errors or differences. As you work on your schematic, enable the online DRC check for any rule to be automatically notified of any issues that occur as you design. Clicking on any of the warnings or errors from the list, immediately takes you to the issue on the canvas. Once you’ve resolved the errors, you can easily compare the data in your schematic versus the data in your PCB editor and see a preview of what has been modified between the designs.

Porównanie cech produktów z serii OrCAD PCB Designer

    OrCAD PCB Designer Standard OrCAD PCB Designer Professional OrCAD PCB Designer Professional with PSpice
OrCAD Capture
PCB Editor
SPECCTRA auto router -
Scalable to Allegro
DFM rules checks 250 250 250
Constraint Manager basic
SI simulation basic
Electrical Rule Check (ERC) -
High-speed DRC -
PSpice simulation basic basic PSpice A/D + Smoke
Tabela ma wyłącznie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje można znaleźć w oficjalnych broszurach firmy Cadence.

Produkty powiązane

CAD-FlowManager

CAD-FlowManager

Zarządzanie procesem pracy nad komponentami, bibliotekami oraz projektami PCB. Integracja z systemami PLM oraz innymi bazami danych.

Więcej

Library Builder

OrCAD Library Builder

Tworzenie symboli schematowych, footprintów oraz modeli STEP za pomocą kopiowania i wklejania bezpośrednio z pliku PDF.

Viac

UltraLibrarian

UltraLibrarian

UltraLibrarian to biblioteka internetowa z ponad 10 milionami części. Znajdź potrzebne części, pobierz i zacznij szybko projektować.

Viac

PSpice

PSpice Simulator

Symulator obwodu do weryfikacji funkcjonalności, niezawodności oraz wydajności obwodu na bazie schematu ideowego.

Viac