OrCAD PCB Designer Professional z PSpice

OrCAD PCB Design

OrCAD PCB Designer Professional z PSpice to oprogramowanie do projektowania obwodów drukowanych do większości opracowanych obecnie projektów. Oprogramowanie PCB ma już moduł schematów połączeń OrCAD Capture i OrCAD PCB Editor ze zintegrowanym Constraint Manager. Skalowalna platforma OrCAD / Allegro PCB zapewnia ochronę inwestycji dla użytkownika, ponieważ rosnące wymagania techniczne oparte na tej samej bazie danych można wykorzystać do uaktualnienia do bardziej wydajnych licencji Allegro. Kilka kontroli reguł projektowych jest przeprowadzanych w czasie rzeczywistym, aby pomóc projektantowi zrealizować zamierzenia projektowe i przestrzegać wszystkich reguł projektowych. Zawiera pełną wersję opcji PSpice A/D i Smoke do analizy niezawodności.

Cechy produktu

OrCAD Capture
OrCAD Capture

Wprowadzanie schematów w OrCAD Capture

OrCAD Capture to narzędzie, które jest jednym z najczęściej używanych do wprowadzania schematów ideowych oraz tworzenia dokumentacji. OrCAD Capture oferuje do wyboru płaską lub hierarchiczną organizację schematów. Poprzez okno nawigacji można wybierać różne strony schematu i zarządzać nimi tematycznie zgodnie z blokami funkcyjnymi. Korzystając ze zintegrowanego interfejsu, można również korzystać z baz Ultra Librarian i SamacSys, które oferują miliony komponentów. Na poziomie schematu można w szczególności definiować reguły dla projektantów PCB.
Czytaj więcej

PCB Editor
Edytor PCB

Edytor PCB

Edytor PCB to zaawansowane narzędzie służące do kompletnego zaprojektowania obwodu drukowanego. Dzięki wielu zautomatyzowanym funkcjom projektant może efektywnie projektować przebieg ścieżek, miedziane wypełnienia wybranych fragmentów płytki oraz układać uprzednio utworzone footprinty elementów. Proces projektowania jest na bieżąco wspomagany przez system sprawdzania reguł projektowych co pozwala na osiągnięcie szybkiego rezultatu w postaci prawidłowo wykonanej płytki PCB już za pierwszym razem. Interaktywna praca zarówno w 2D jak i w 3D znacznie ułatwia cały proces projektowania.

Autorouter SPECCTRA
Autorouter SPECCTRA

Autorouter SPECCTRA (6 warstw)

Automatyczny router SPECCTRA może pomóc w ukończeniu trasowania płytki PCB z maksymalnie 6 warstwami sygnałowymi. Narzędzie pozwala na wybranie konkretnej sieci, grupy sieci czy nawet całej płytki PCB do procesu automatycznego trasowania. W celu efektywniejszego użycia autoroutera można wcześniej zaprojektować fanout czy wpłynąć na preferowany kierunek przebiegu trasowanych ścieżek. Router nie zawsze jest w stanie wytrasować całą płytkę, ale mądrze użyty pomaga projektantowi szybciej zrozumieć prawidłowość przyjętych założeń dotyczących ilości warstw czy wzajemnego ułożenia elementów.

Skalowalność OrCADa
Skalowalność OrCADa

Skalowalność OrCADa

OrCAD jest oparty na technologii projektowania PCB Allegro i obydwa edytory (OrCAD i Allegro) korzystają z tego samego formatu. Różnica w licencjach polega na oferowanym zestawie funkcji, które automatyzują lub weryfikują poprawność wykonywanego projektu. Liczba oraz rodzaj wykrywanych błędów DRC zależy od typu licencji. Największymi zaletami skalowalności środowiska jest łatwe dostosowanie kosztu licencji do potrzeb oraz unikalna możliwość tworzenia środowisk mieszanych, w których występują różne edytory PCB współdzielone z zespole w zależności od potrzeb dzięki licencji sieciowej.

Bieżąca kontrola reguł DRC i DFM
Błąd DRC

Bieżąca kontrola reguł DRC i DFM

Podczas routingu edytor PCB sprawdza w czasie rzeczywistym, czy zasady projektowe nie zostały naruszane. Kiedy powstają błędy, np. po umieszczeniu komponentu w nieautoryzowanym miejscu, narzędzie wskaże naruszenie zasad projektowych. Na bieżąco można sprawdzać wszystkie reguły zdefiniowane w Constraint Manager. Unikalną cechą OrCADa jest 250 zintegrowanych testów DFM, które sprawdzają zgodność ze specyfikacjami producenta PCB oraz dostawcy usług montażowych. Zasady projektowania można automatycznie wczytać do OrCADa bazując na dostarczonych zestawach reguł od usługowców kontraktowych.

Constraint Manager
Constraint Manager

Constraint Manager

Constraint Manager ułatwia definiowanie reguł projektowania i przypisywanie topologii dla wszystkich obiektów w jednym, centralnym miejscu. Reguły są zdefiniowane hierarchicznie i można je przypisać do wielu sieci jednocześnie. Zweryfikowane zestawy reguł projektowych(CSet) można eksportować i stosować ponownie w kolejnych projektach. Wspierane są reguły fizyczne, odstępy i DFM, ale także reguły elektryczne dla sygnałów o high-speed , takie jak impedancja, wyrównywanie wzajemnej długości ścieżek wewnątrz magistrali, minimalna / maksymalna długość czy liczba przelotek. more

Symulacja integralności sygnału
Symulacja integralności sygnału (SI)

Symulacja integralności sygnału (SI)

Krytyczne połączenia na schemacie można poddać symulacji integralności sygnału praktycznie jednym kliknięciem. Zmieniając na bazie schematu ideowego długość lub impedancję, można analizować jakość sygnału w rożnych wariantach tych parametrów co pomaga prawidłowo zdefiniować fizyczne reguły projektowe dla krytycznych ścieżek. Pinom reprezentującym bufory sterownika lub odbiornika można przyporządkować precyzyjne modele w formacie IBIS, pobrane ze stron producentów elementów, jeżeli oryginalne modele nie są dostępne można użyć domyślnych, uniwersalnych modeli dostarczonych przez Cadence.

Electrical Rules Check
Electrical Rules Check

Kontrola reguł elektrycznych (ERC)

Bazując tylko na geometrii wytrasowanych połączeń oraz przekroju płytki PCB można uruchomić kontrolę reguł elektrycznych nawet bez użycia modeli symulacyjnych oraz samej symulacji. Nieciągłości impedancji oraz sprzężenia równoległych ścieżek są automatycznie wykrywane i pokazywane na tle projektu PCB. Metoda ta pomaga nawet mniej wykwalikowanemu projektantowi szybko zidentyfikować krytyczne problemy związane z high-speed i po naniesieniu odpowiednich poprawek iteracyjnie, kolejny raz sprawdzić poprawność trasowania krytycznych połączeń.

High-Speed Constraints
High-Speed Constraints

High-Speed Constraints

Sygnały o dużej częstotliwości muszą być szczególnie starannie trasowane według zadanych reguł projektowych. Constraint Manager oferuje cały zestaw dedykowanych reguł potrzebnych w projektowaniu obwodów typu high-speed, które są sprawdzane podczas pracy w czasie rzeczywistym. Reguły pozwalają kontrolować następujące paramenty: impedancja, długość min./maks., impedancja różnicowa, wzajemne dopasowanie długości dla grup sieci/magistral, warstwy routingu, przewężenie dla par różnicowych, topologia połączeń, także własna i inne.

OrCAD PCB Flow Integration
OrCAD PCB Flow Integration

Symulacja niezawodności z PSpice

OrCAD PCB Designer Professional zawiera pełną wersję PSpice A / D, w tym opcję dymu. Pozwala to przeprowadzić analizę naprężeń komponentów i zapewnić niezawodność komponentów. Można określić maksymalną redukcję obciążenia komponentów, a tym samym określać obciążenie komponentu. Obciążenie można określić za pomocą parametrów modelu w procentach. Deweloper jest zainteresowany stwierdzeniami na temat rodzajów obciążenia: termicznego przy maksymalnym prądzie i najwyższym możliwym napięciu, przewodzenia temperatury połączenia w ° C lub rezystancji termicznej styku jC i jA, gdy występują one w obwodzie.
PSpice Feature comparison

YouTube Videos

3:02

Why OrCAD

OrCAD Capture is one of the most widely used schematic design solutions for the creation and documentation of electrical circuits. Fast, easy, and intuitive circuit capture, along with highly integrated flows supporting the engineering process, make OrCAD Capture one of the most popular design environments for today’s product creation.

Real-Time Feedback and ECO
1:15

Real-Time Feedback and ECO

Real-time feedback and design synchronization helps keep the data between your CAD tools in check, so you don’t have to manually identify and resolve the errors or differences. As you work on your schematic, enable the online DRC check for any rule to be automatically notified of any issues that occur as you design. Clicking on any of the warnings or errors from the list, immediately takes you to the issue on the canvas. Once you’ve resolved the errors, you can easily compare the data in your schematic versus the data in your PCB editor and see a preview of what has been modified between the designs.

Product Feature Comparison for OrCAD PCB Designer

    OrCAD PCB Designer Standard OrCAD PCB Designer Professional OrCAD PCB Designer Professional with PSpice
OrCAD Capture
PCB Editor
SPECCTRA auto router -
Scalable to Allegro
DFM rules checks 250 250 250
Constraint Manager basic
SI simulation basic
Electrical Rule Check (ERC) -
High-speed DRC -
PSpice simulation basic basic PSpice A/D + Smoke
This table is for information only. For details consult the official datasheets from Cadence.