Allegro PCB Design Flow

Allegro PCB Design

Cadence Allegro PCB Designer pozwala na szybką realizację proste oraz złożonych projektów od koncepcji do produkcji oferując przy tym projektowanie oparte o automatyczną kontrolę reguł co zapewnia funkcjonalność oraz uwzględnienie specyfiki produkcji PCB. Skalowalna technologia umożliwia projektantom optymalne z punktu widzenia kosztów dopasowanie środowiska PCB do obecnych ale także przyszłych potrzeb technologicznych i metodologicznych dla zespołów, organizacji i projektów o różnej wielkości i złożoności. Allegro PCB Designer umożliwia projektowanie układów High-Speed, anten RF, obwodów elastycznych z uwzględnieniem tzn. projektowania dola produkcji (DFM).

Dzięki możliwościom analizy Indesign, projektant płytek PCB może uruchomić symulację w tle nie będąc jednocześnie ekspertem w dziedzinie symulacji. Otrzyma wynik i będzie mógł porównać swoje zmiany z poprzednią symulacją. W ten prosty sposób, projektant ma narzędzia do optymalizacji nawet bardzo skomplikowanych przypadków związanych z integralnością sygnału. Symulacja wykorzystuje domyślne modele, parametry z kart producenta lub właściwe modele jeżeli są dostępne. Przyjmując nawet, że Indesign Analysis nie oferuje dokładności flagowych narzędzi, między innymi ze względu na uproszczoną konfigurację to nadal 80% przypadków krytycznych można rozwiązać, po prostu optymalizując układ. Naprawdę krytyczne obszary można zidentyfikować i zbadać wraz z ekspertem od symulacji.

Allegro Overview Video

Real-Time Constraint Driven Interactive Routing

Allegro's powerful design environment gives you the ultimate PCB Design experience! Easily tackle complex and cutting edge designs with the help of advanced routing technologies, in-design analysis, manufacturability checks, team collaboration, and more.

Projekt płytki Allegro dla profesjonalnego układu obwodów drukowanych

Software Solutions

Allegro PCB Design
Allegro PCB Design

Allegro PCB Design

Proces projektowania PCB Allegro jest najbardziej wydajną częścią skalowalnego rozwiązania dla PCB od Cadence. Umożliwia użytkownikom na pełną kontrolę zagadnienia integralności sygnałowej oraz pozwala na symulacje bezpośrednio w środowisku PCB. Inżynierowie w ramach zespołu mogą pracować samodzielnie lub w razie potrzeby równolegle zarówno nad schematami jak i przydzielonymi obszarami projektu PCB. Bezpośrednia integracja narzędzi symulacji SI, PI i RF umożliwia bardzo dokładne wirtualne pomiary.
Więcej

Allegro High-Speed
Allegro High-Speed

Allegro High-Speed

Dzięki opcji High-Speed, Constraint Manager jest rozszerzony o wiele reguł projektowania elektrycznego i ich bieżącej kontroli w edytorze PCB. Istotne są zwłaszcza reguły, które są wymagane do zaprojektowania nowoczesnych szybkich interfejsów, takich jak DDR2, DDR3, DDR4, PCI Express i USB 3.0. Automatyczne i interaktywne polecenia dostrajania opóźnień w magistralach oraz wyrównywanie fazy w liniach różnicowych, których efekty działania można praktycznie na bieżąco oceniać w kolorowej i bardzo intuicyjnej wizualizacji, znacznie upraszczają projektowanie interfejsów o dużej prędkości.
Allegro karta katalogowa

Allegro Miniaturyzacja
Allegro Miniaturyzacja

Allegro Miniaturyzacja

Główną cechą opcji miniaturyzacji Allegro jest osadzanie komponentów w płytce drukowanej. Opcja dba o wycięcie wymaganej wnęki wraz z dodatkowymi odstępami. Dostępne są kontrole wysokości komponentu względem tworzenia kopii zapasowych warstw, a także tworzenie dodatkowych warstw dla komponentów osadzonych. Dodatkową ważną cechą opcji miniaturyzacji jest obsługa reguł projektowych dla HDI, takich jak dodatkowe reguły µ-via.
Allegro karta katalogowa

Allegro Manufacturing
Allegro Manufacturing

Allegro Manufacturing

Opcja produkcyjna Allegro składa się z trzech narzędzi ułatwiających produkcję. Edytor dokumentacji automatycznie tworzy złożoną dokumentację danych produkcyjnych i montażowych. Automatyzacja prowadzi do spójnej dokumentacji i pozwala uniknąć błędnych interpretacji. Aktualizacja dokumentacji po wprowadzeniu zmian jest łatwa. Można również tworzyć specjalne widoki powiązane z bazą danych Allegro. Obejmuje to powiększone szczegóły rysunku, notatki i instrukcje pracy itp. Dołączono również edytor paneli do tworzenia paneli produkcyjnych i moduł DFM Checker do konfigurowania kontroli związanych z produkcją.
Allegro karta katalogowa

PCB Library Creation
Tworzenie biblioteki PCB

Tworzenie biblioteki PCB (Library Creator)

Library Creator pomaga Twojemu zespołowi poprawić jakość i dokładność biblioteki PCB. Zbuduj dwuwymiarowe footprinty i modele 3D, które będą kompletne i prawidłowo zsynchronizowane. Projektanci mogą wybierać spośród tysięcy szczegółowych modeli pakietów 3D w dostarczonym repozytorium, tworzyć nowe pakiety z ponad stu dostarczonych szablonów parametrycznych lub bezpośrednio wykorzystywać istniejące modele 3D. Użyj reguł, aby zbudować footprinty zgodne ze standardami, takimi jak IPC lub własne.
Allegro ECAD-MCAD Library Creator Karta katalogowa

Allegro Analog RF
Allegro Analog RF

Allegro Analog RF

Wraz ze wzrostem częstotliwości struktury miedziane stają się elementami elektrycznymi ze względu na swój charakterystyczny kształt. Korzystając z opcji analogowej / RF, struktury te można wziąć pod uwagę. Dzięki opcji analogowej / RF sparametryzowane elementy układu, takie jak linie transmisyjne, filtry lub łączniki, mogą być bezpośrednio stosowane na schemacie razem z normalnymi elementami schematu i przenoszone na układ PCB. Łączność można również edytować w środowisku edytora PCB. Do symulacji i optymalizacji projektu dołączony jest interfejs Keysight ADS.
Allegro karta katalogowa

Allegro Team Design
Allegro Team Design

Allegro Team Design

Dzięki opcji projektowania zespołu Symphony wiele osób może współpracować nad układem PCB. Moduł ma możliwość podzielenia projektu na różne sekcje, a każdy użytkownik otrzymuje własną sekcję. Drugi model użytkowania działa jednocześnie w tej samej bazie danych projektu. Można to zrobić w locie, po prostu uruchamiając serwer Symphony na jednym komputerze. Inny użytkownik może bezpośrednio zalogować się do tej sesji. Serwer można również uruchomić na komputerze sieciowym. Pracownicy mogą siedzieć w różnych lokalizacjach na całym świecie.
Allegro karta katalogowa

FPGA System Planner
Allegro FPGA System Planner

Allegro FPGA System Planner

Przypisanie pinów układów FPGA nie jest prostym zadaniem. Projektant FPGA zwykle zaczyna programować FPGA znacznie wcześniej niż zaprojektowano schemat obwodu lub układ. Oprogramowanie do programowania FPGA nie ma wiedzy o późniejszym układzie, więc swobodnie programowalne piny są losowo przypisywane. Później, gdy Layouter prosi o zamianę pinów w celu uproszczenia routingu, zwykle jest już za późno, a projektant FPGA nie chce już dotykać jego prawie ukończonego kodu. Przed zaprogramowaniem pierwszego wiersza kodu 3 ekspertów (FPGA, projekt i układ sprzętowy) może usiąść i z grubsza zaplanować układ i przypisać piny zoptymalizowane przez plan piętra. Zapewnia to optymalne przypisanie pinów.
Allegro karta katalogowa

Portal DFM
Portal DFM

Portal DFM

Dzięki technologii Allegro PCB DesignTrue DFM, Cadence umożliwia użytkownikom Allegro PCB Editor lub OrCAD PCB Editor testowanie różnych reguł DFM podczas projektowania. Zwiększa to nie tylko jakość projektu, ale także oszczędza czasochłonne i kosztowne powtórzenia.
Portal DFM

Related Products

CAD-FlowManager

CAD-FlowManager

Zarządzanie procesem pracy nad komponentami, bibliotekami oraz projektami PCB. Integracja z systemami PLM oraz innymi bazami danych.

Więcej

FlowCAD Design Services

Kontraktowe projektowanie i symulacja

Świadczymy profesjonalną usługę w zakresie projektowania

Więcej

FlowCAD Simulation

Narzędzia do symulacji PCB

Narzędzia symulacyjne wspomagające projektowanie PCB

Więcej

PSpice

PSpice Simulator

Symulator obwodu do weryfikacji funkcjonalności, niezawodności oraz wydajności obwodu na bazie schematu ideowego.

Viac