Allegro PSpice System

Allegro PSpice System

Nawet doświadczeni twórcy elektroniki z trudem potrafią przewidzieć zachowanie obwodów elektrycznych. Dlatego obwody lub tylko krytyczne części obwodu są analizowane albo przez fizycznie skonstruowane prototypy i kolejne pomiary, albo przez symulacje obwodów. Tendencja wyraźnie zmierza w kierunku wirtualnie symulowanych pomiarów, ponieważ cykle rozwoju stają się coraz krótsze, a symulacje można bardzo szybko wykorzystać do sformułowania stwierdzeń, które korelują z pomiarami. Na całym świecie PSpice od lat jest referencyjnym symulatorem, a większość producentów komponentów oferuje modele symulacji PSpice w Internecie.

Na podstawie schematu obwodu narysowanego dla układu PCB można rozpocząć symulację. W razie potrzeby użytkownik wstawia źródło prądu lub określony bodziec i punkty pomiarowe na schemacie obwodu. Ta procedura jest podobna do fizycznej konfiguracji z generatorem funkcji i oscyloskopem.

PSpice Simulation Circuit Analysis

Analyze and verify your analog and mixed-signal electrical circuits with the advanced PSpice simulation tools in OrCAD.

Validate Your Circuit Automatically Without Manually Plotting Graphs

Validate Your Circuit Automatically Without Manually Plotting Graphs

Virtually create and test designs before developing hardware, saving you time, money and materials.

Co-Simulate Mechanical and Electrical Systems

Co-Simulate Mechanical and Electrical Systems

The seamless bi-directional integration between MathWorks MATLAB / Simulink and PSpice lets you easily simulate electrical circuits and mechanical, hydraulic, thermal blocks in one unified environment.

Cechy produktu

System Allegro PSpice zawiera wszystkie funkcje PSpice A/D i PSpice Designer, ale bez schematycznego programu OrCAD Capture. Ponadto ma następujące funkcje:

Sensitivity Analysis
Wyświetlanie wrażliwych elementów

Sensitivity Analysis

W tym wariancie symulacji obliczana jest czułość wszystkich elementów obwodu. Czułość wskazuje względny wpływ każdego komponentu na jedną lub więcej funkcji docelowych obwodu, takich jak np. maksymalna moc, szerokość pasma, częstotliwość środkowa itp. Graficzna reprezentacja jest dostępna do oceny. Pokazuje wpływ na wybraną funkcję docelową elementów krytycznych w odniesieniu do tolerancji elementu. Pozwala to wybrać komponenty niekrytyczne o większych tolerancjach, podczas gdy komponenty, w których niewielkie zmiany wartości mają duży wpływ na funkcje docelowe, są specyficznie określone z wąskimi tolerancjami. Zmniejsza to koszty w punktach niewrażliwych. Obliczane są również najgorsze wyniki dla każdej specyfikacji.

Advanced Monte Carlo
Optymalizacja parametrów komponentu

Optimizer

Funkcja optymalizatora może niezależnie wymiarować komponenty na podstawie danego obwodu (listy sieci), aby funkcja docelowa została osiągnięta tak dokładnie, jak to możliwe. W oparciu o zdefiniowaną funkcję celu funkcja optymalizująca nie tylko oblicza teoretycznie optymalne wartości składników, np. R1 = 57,34 omów i R2 = 14,29 omów i ß = 129. Można również określić konkretne serie komponentów, z których można wybrać wartości jako możliwe wyniki docelowe. Na przykład w przypadku serii E24 symulacja optymalizatora wybrałaby wartości R1 = 56 omów i R2 = 22 omów jako kombinację składników dla optymalnej funkcji celu.

Parametric Plot
Krzywe różnych ustawień parametrów

Parametric Plot

Wykres parametryczny przesuwa wiele wartości jednocześnie w zagnieżdżonej strukturze. Po podjęciu decyzji, w jaki sposób należy zmieniać różne parametry (na przykład źródło napięcia od 0 woltów do 10 woltów z krokiem wielkości 1 wolta, a od 1 pF do 10 pF w krokach 0,1 p oraz rezystor od 1 k do 1 megapiksela w logarytmii setup), narzędzie oblicza wyniki dla każdej specyfikacji i każdej kombinacji możliwych parametrów. Kiedy to zrobisz, możesz szybko wykreślić tyle krzywych, ile chcesz przeanalizować zachowanie swojego obwodu. Możliwe jest zwymiarowanie wartości dla specyfikacji, takich jak czas narastania, przekroczenie, moc, pasmo przenoszenia itp.

Global Tolerances
Globalne tolerancje dla wszystkich modeli

Globalne tolerancje

PSpice Advanced Analysis obsługuje przypisywanie globalnych tolerancji w modelach PSpice. W obwodzie PSpice z ogólnodostępnymi modelami PSpice parametry tolerancji produkcyjnych można określić centralnie w oprogramowaniu. W symulacji Monte Carlo zachowanie obwodu nie jest już symulowane przy dokładnych wartościach rezystorów (np. 10 omów), ale kombinacje elementów z tolerancjami ± 5% można wykonać dla wszystkich rezystorów bez modeli symulacyjnych . Tolerancje można podawać globalnie dla rezystorów, kondensatorów, cewek, źródeł napięcia i prądu. Możliwe jest jednak również ustawienie specyficznych tolerancji dla poszczególnych komponentów w oprogramowaniu, na przykład D1 1N4148 i obwodów.

DMI (Device Model Interface)
DMI (Device Model Interface)

Device Model Interface

PSpice wykorzystuje interfejs DMI (Device Model Interface) do symulacji złożonych części obwodu jako wirtualnych prototypów. W tym celu części obwodu z językami programowania, takimi jak C / C ++, SystemC lub Verilog-A, są opisane na różnych poziomach abstrakcji, a kod programu w PSpice jest zintegrowany przez interfejs modelu urządzenia. Możliwe zastosowania obejmują cyfrowy zasilacz (SMPS), FIR lub filtr szumów, a nawet sprzęt w pętli (HIL). Szczegóły opisano w nocie aplikacyjnej.

Advanced Monte Carlo
Prawdopodobieństwo awarii poza specyfikacją

Advanced Monte Carlo

W analizie Monte Carlo tolerancja składników zmienia się przy użyciu rozkładu gwajdyjskiego, jednolitego lub samokreślonego. Wynikiem jest wykres gęstości prawdopodobieństwa, w którym tolerancje dla każdego składnika są zmieniane w każdej iteracji w celu obliczenia wartości każdej specyfikacji. Można więc określić różne skutki dla funkcji celu. Dzięki tej analizie można stwierdzić, jak wysoka jest wydajność, tj. E. ile produktów nie zdoła zapewnić jakości. Reprezentacje graficzne można wykorzystać do wykrywania słabych punktów, a deweloper może specjalnie planować jakość i zwiększać komponenty zmieniające wydajność z wąskimi tolerancjami lub całkowicie przeprojektowując obwód. Analiza Monte Carlo powinna być stosowana razem z analizą wrażliwości.

PSpice Referenzschaltungen und Beispiele

Nachfolgend sehen Sie eine Auswahl elektronischer Grundschaltungen. Es gibt jeweils einen Link zu einem Video-Tutorial, in dem das Verhalten dieser Schaltung erklärt wird. Die Schaltung ist für die Simulation in PSpice aufbereitet und kann kostenlos als ZIP-Datei heruntergeladen werden. Sie können die Ergebnisse der Simulation leicht reproduzieren und Komponenten und Einstellungen austauschen, um die Schaltung für Ihre eigene Ausbildung besser zu verstehen.

Kondensator-Schaltungen

Phasenverschiebung
3:19

Phasenverschiebung

Dieses Video zeigt, wie es zu einer Phasen Verschiebung an einem Kondensator kommt.

Schaltung
Kondensatoraufladung
2:05

Kondensatoraufladung

Dieses Video erläutert das Aufladen eines Kondensators.

Schaltung
Kondensatorentladung
1:39

Kondensatorentladung

Im Video wird die Entladung eines Kondensators erklärt.

Schaltung
Hochsetzsteller
3:55

Hochsetzsteller

Das Video zeigt den Aufbau und die Funktionsweise eines Hochsetzstellers.

Schaltung

Dioden-Schaltungen

Diodenkennlinie
2:49

Diodenkennlinie

In diesem Video wird gezeigt, wie eine Diodenkennlinie aufgenommen wird.

Schaltung
Vorwiderstand an einer Diode
2:31

Vorwiderstand an einer Diode

Dieses Video erläutert, wie der Vorwiderstand einer Diode bestimmt werden kann.

Schaltung
Freilaufdiode
5:00

Freilaufdiode

Dieses Video erklärt die Funktion einer Freilaufdiode beim Schalten induktiver Lasten.

Schaltung
Reihenstabilisierung
3:04

Reihenstabilisierung mit Z Diode

In diesem Video wird eine Reihenstabilisierung mit einer Zehner Diode simuliert.

Schaltung
Stromregelung LED
2:52

Stromregelung LED

Mit Werten aus Datenblätten können in PSpice Modelle für LEDs erstellt werden.

Schaltung

Transistor-Schaltungen

Impedanzwandler
4:09

Impedanzwandler

In Video wird erklärt, wie ein Transistor als Impedanzwandler eingesetzt werden kann.

Schaltung
Emitterschaltung
2:33

Emitterschaltung

Die Basisschaltung eines Transistors in Emitterschaltung wird in diesem Video erklärt.

Schaltung
Stromspiegel
3:01

Stromspiegel

Die Basisschaltung für einen Stromspiegel wird hier simuliert und erklärt.

Schaltung
Bipolarer Transistor als Schalter
3:25

Bipolarer Transistor als Schalter

Es wird die Funktionsweise eines bipolaren Transistors als Schalter erklärt.

Schaltung
Induktive Lasten
4:59

Induktive Lasten

Dieses Video erläutert die Funktion einer Freilaufdiode beim Schalten induktiver Lasten.

Schaltung
Schalten kapazitiver Lasten
3:53

Kapazitive Lasten

Das Video erklärt das elektrische Verhalten beim Schalten von kapazitiven Lasten.

Schaltung
Open Collector
6:18

Open Collector

Das Video beschreibt die Funktionsweise eines Open Collector Ausgangs.

Schaltung
Differenzverstärker
5:30

Differenzverstärker

Dieses Video beschreibt die Funktionsweise eines Differenzverstärkers.

Schaltung
Mehrstufiger Verstärker
7:52

Mehrstufiger Verstärker

Dieses Video zeigt die Funktionsweise und Dimensionierung eines mehrstufigen Verstärkers.

Schaltung
Frequenzmultiplizierer
4:58

Frequenzmultiplizierer

Das Video beschreibt die Funktion und Dimensionierung eines Frequenzmultiplizierers.

Schaltung

FET-Transistor-Schaltungen

N-Kanal J-FET
3:36

N-Kanal J-FET

Dieses Video erklärt die Funktion eines J-FET Feldeffekt Transistors.

Schaltung
N-Kanal J-FET Verstärker
6:01

N-Kanal J-FET Verstärker

Dieses Video zeigt die Funktion eines N-Kanal J-Feldeffekt Transistors als Verstärker.

Schaltung
P-Kanal J-FET
3:40

P-Kanal J-FET

Das Video erklärt die Funktionsweise eines P-Kanal J-FET Feldeffekt Transistors.

Schaltung

Thyristoren-Schaltungen

Thyristor als Schalter
3:16

Thyristor als Schalter

Dieses Video zeigt, wie ein Thyristor als Schalter funktioniert.

Schaltung
Einfacher Sägezahngenerator
3:09

Sägezahngenerator

Das Video erläutert die Grundschaltung eines einfachen Sägezahngenerators.

Schaltung

IGBT (Insulated-Gate Bipolar Transistor)

IGBT als Schalter
2:38

IGBT als Schalter

Das Video erklärt die elektronische Grundschaltung eines IGBT als Schalter.

Schaltung

Triac (Triode for Alternating Current)

Phasenanschnittsteuerung
5:40

Phasenanschnittsteuerung

Anhand einer PSpice Schaltung wird im Video eine Phasenanschnittsteuerung erklärt.

Schaltung

Operationsverstärker (OPV)

Invertierender Operationsverstärker
3:59

Invertierender Verstärker

Das Video zeigt Aufbau und Funktionsweise des invertierenden Operationsverstärkers.

Schaltung
Nicht-Invertierender Verstärker
3:23

Nicht-Invertierender Verstärker

Das Video erklärt die Grundschaltung eines OPV als nicht invertierender Verstärker.

Schaltung
Invertierender Addierer
2:55

Invertierender Addierer

Das Video zeigt die Funktion eines Operationsverstärker als invertierender Addierer.

Schaltung
Nicht-Invertierender Addierer
2:56

Nicht-Invertierender Addierer

Dieses Video erläutert, wie ein OPV als nicht invertierender Addierer arbeitet.

Schaltung
Operationsverstärker als Integrierer
3:39

Integrierer

Das Video beschreibt die Funktion eines Operationsverstärkers als Integrierer.

Schaltung
Operationsverstärker als Differenzierer
3:35

Differenzierer

Im Video wird die Funktion eines Operationsverstärkers als Differenzierer erklärt.

Schaltung
Schmitt Trigger
4:46

Schmitt-Trigger

Das Video zeigt die Funktionsweise und den Aufbau eines Schmitt-Triggers.

Schaltung
Invertierender Schmitt Trigger
3:58

Invertierender Schmitt-Trigger

In diesem Video geht es um den invertierenden Schmitt-Trigger.

Schaltung
Digital Analog Wandler
5:14

Digital Analog Wandler (DAW)

Im Video wird die Funktion eines Digital Analog Wandlers simuliert und erklärt.

Schaltung
Integrator mit Reset
4:35

Integrator mit Reset

Dieses Video erklärt einen Integrator mit Reset anhand einer PSpice-Schaltung.

Schaltung

Oszillatoren

RC Oszillator
5:10

RC Oszillator

In diesem Video wird die Funktion eines RC-Oszillators erklärt.

Schaltung
Schwingkreis
2:37

Schwingkreis

Das Video erklärt einen RLC-Schwingkreis mit einer Simulation in PSpice.

Schaltung
Parallelschwingkreis
3:05

Parallelschwingkreis

Dieses Video zeigt die Funktion eines Parallelschwingkreises.

Schaltung
Reihenschwingkreis
2:45

Reihenschwingkreis

In diesem Video wird ein Reihenschwingkreis mit PSpice erklärt.

Schaltung
Hartley Oszillator
4:07

Hartley Oszillator

Das Video zeigt den Aufbau und die Funktionsweise eines Hartley Oszillators.

Schaltung

Filter

Tiefpass
4:48

Tiefpass

Im Video wird die Funktion eines elektronischen Tiefpass-Filters beschrieben.

Schaltung
Passiver Bandpass
3:23

Passiver Bandpass

In diesem Video wird die Funktionsweise eines passiven Bandpasses beschrieben.

Schaltung
Aktiver Bandpass 1. Ordnung
4:01

Aktiver Bandpass 1. Ordnung

Das Video beschreibt die Funktion eines aktiven Bandpass Filters 1. Ordnung.

Schaltung
Bandpass mit Einfachmitkopplung
2:39

Bandpass mit Einfachmitkopplung

Das Video erklärt einen einfachen Bandpassfilter mit Einfachmitkopplung.

Schaltung
Notch Filter (Kerbenfilter)
6:37

Notch Filter (Kerbenfilter)

Die Funktion und Dimensionierung eines Notch Filters wird in diesem Video erklärt.

Schaltung
Tschebyscheff Filter
4:04

Tschebyscheff Filter

In diesem Video wird die Funktion eines Tschebyscheff Filters erklärt.

Schaltung

Motor-Schaltungen

Blindleistungskompensation
2:59

Blindleistungskompensation

Im Video wird die Blindleistungskompensation eines Elektromotors erklärt.

Schaltung
Phasenverschiebung an einem Motor
3:16

Phasenverschiebung Motor

In diesem Video wird die Phasenverschiebung an einem Motor erläutert.

Schaltung

Schaltregler-Regelungstechnik

PID Regler
7:37

PID Regler

In diesem Video wird ein PID Regler in PSpice erklärt.

Schaltung
Switch Harvesting (SSHI)
6:58

Switch Harvesting (SSHI)

In diesem Video wird die Leistungselektronik-Schaltung SSHI erklärt.

Schaltung

Gleichrichter

Delon Schaltung
3:36

Delon

Das Video erklärt die Funktion einer Delon Schaltung.

Schaltung
Villard
4:45

Villard

In diesem Video wird die Funktion der Villard Schaltung erläutert.

Schaltung
Cockcroft Walton
5:50

Cockcroft Walton

In diesem Video wird eine Hochspannungskaskade erklärt.

Schaltung

Drehstrom

Drehstromsystem
3:29

Drehstromsystem

Dieses Video beschreibt, wie ein Drehstromsystem in PSpice aufgesetzt wird.

Schaltung
Dreieckschaltung
4:25

Dreieckschaltung

In diesem Video wird eine Dreieckschaltung im Drehstromsystem erklärt.

Schaltung
Sternschaltung
3:22

Sternschaltung

Das Video erläutert die Funktion einer Sternschaltung mit symmetrischer Last.

Schaltung
Sternpunktverschiebung
3:16

Sternpunktverschiebung

In diesem Video wird die Verschiebung eines Sternpunkts simuliert und erklärt.

Schaltung
Leistung bei symmetrischer Last
3:13

Leistung symmetrischer Last

Das Prinzip von Leistung bei symmetrischer Last wird simuliert.

Schaltung
Mittelpunkt Dreipuls
2:31

Mittelpunkt Dreipuls

Das Video zeigt die Simulation einer Dreipuls Mittelpunktschaltung mit PSpice.

Schaltung

Product Feature Comparison for PSpice

    PSpice A/D PSpice Designer PSpice Designer Plus Allegro PSpice System OrCAD PCB Designer Professional with PSpice
Analog circuit simulation
Digital circuit elements
OrCAD Capture - -
OrCAD Capture CIS - - - -
Smoke Analysis -
Systems Option - - -
Advanced Analysis - - -
Matlab Simulink co-simulation - - -
DMI Device Model Interface - - -
This table is for information only. For details consult the official datasheets from Cadence.