OrCAD PCB Designer Standard (Práce z domova) akční nabídka

Mezitím vývoj elektroniky probíhá zcela nebo dočasně v domácí kanceláři. Přístup k softwarovým licencím z domova je pro mnoho společností problémem.

Pro usnadnění práce v domácí kanceláři spustily FlowCAD a Cadence program práce z domova. Nabízíme trvalou licenci „OrCAD PCB Designer Standard“ včetně 2 let údržby za propagační cenu 999 eur.

Work from Home Special

Každý vývojář, knihovník a designér desek plošných spojů je flexibilní a může doma používat svoji vlastní licenci. Není nutné žádné online připojení k IT společnosti - zaměstnanci jsou produktivní a mohou si svobodně organizovat pracovní dobu.

S OrCAD PCB Designer Standard můžete:
  • Zachyťte schémata a simulujte pomocí PSpice
  • Umístěte komponenty a směrujte desky plošných spojů
  • Vytvořte komponenty knihovny

Vyzkoušejte zkušební verzi zdarma

999,00 € plus VAT

vč. 2 roky údržby
Dodání do:
3-4 pracovní dny
Na skladě.
Běžná cena:
2.500 € vč. 1 rok údržby
bez DPH

Prodej a expedice společností FlowCAD EDA-Software Vertriebs GmbH, Německo
Na vrácení softwaru není právo. K vyhodnocení použijte prosím bezplatnou verzi TRIAL. Online prodej pouze korporacím.

Chcete přejít na OrCAD PCB Designer Standard?

Vlastnosti produktu

OrCAD Capture
OrCAD Capture

Schematické zadanie pomocou programu OrCAD Capture

Program OrCAD Capture pre schémy schém je jedným z najbežnejšie používaných softvérov na zadávanie a dokumentovanie elektrických obvodov. OrCAD Capture používa ploché alebo hierarchické schémy. Prostredníctvom navigačného okna sa dajú vybrať rôzne stránky schémy a tematicky spravovať podľa funkčných blokov. Použitím integrovaného rozhrania je tiež možné použiť diely od spoločností Ultra Librarian a SamacSys, ktoré ponúkajú milióny komponentov. Elektrické spojenia medzi kolíkmi komponentov je možné rýchlo vytvoriť a pravidlá je možné už definovať na schematickej úrovni.
Viac

PCB Editor
PCB Editor

PCB Editor pre fyzické usporiadanie

PCB Editor je plátno na rozloženie PCB. S mnohými automatizovanými funkciami môže dizajnér efektívne implementovať fyzický dizajn so stopami, rovinami, stopami komponentov, vrtmi atď. Pri práci s automatizovanou pomocou kontroly kontroly návrhu v reálnom čase pomáhajú dodržiavať pravidlá návrhu a implementovať návrhový zámer pripravený na DPS. výroba rýchlo. Interaktívna práca v 2D a 3D ponúka výhody v závislosti od úlohy.

SPECCTRA auto router
SPECCTRA Auto Router

SPECCTRA Auto Router (6 warstw)

Automatický smerovač SPECCTRA môže pomôcť dokončiť smerovanie dosky plošných spojov až so 6 vrstvami signálu. Výber siete alebo skupiny sietí poskytuje užívateľovi kontrolu nad tým, ktoré siete sa automaticky smerujú. Na ovplyvnenie rozloženia je možné nastaviť parametre, ako je napr. Fanout a smer smerovania. Ak sa router správne používa, pomáha návrhárovi plošných spojov dokončiť digitálne prvky rýchlejšie. Štúdie uskutočniteľnosti sa vykonajú v minútach, pričom sa uvedie, či je doska funkčná s týmto počtom vrstiev. Automatické interaktívne smerovacie príkazy pomáhajú používateľovi pri manipulácii s automatickým smerovaním.

OrCAD Scalability
Škálovateľnosť OrCADu

Škálovateľnosť OrCADu

OrCAD PCB Designer je založený na technológii dizajnu PCB Allegro a oba (OrCAD aj Allegro) používajú rovnakú databázu dizajnu. Rozdiel v licenciách je sada funkcií, ako automaticky upravovať a overovať dizajn. Počet kontrol pravidla návrhu sa líši v závislosti od typu licencie. Veľkou výhodou je, že platíte iba za potrebné funkcie. Ak pracujete v tíme s viacerými licenciami, môžete si vyskúšať a používať licenciu, ktorú potrebujete na vykonanie určitej úlohy alebo kontrolu. Všetky informácie sú uložené v rovnakej databáze.

Online Design Rule Check DRC
Chyba DRC

Kontrola online návrhu DRC a DFM

Počas smerovania nástroj kontroluje, či sa v reálnom čase porušujú pravidlá návrhu. Ak sa vyskytnú chyby, napr. umiestnením komponentu na neautorizované miesto nástroj upozorní na porušenie pravidiel návrhu. Všetky pravidlá definované v Správcovi obmedzení je možné skontrolovať. Unikátnymi nástrojmi pre rozmiestnenie DPS sú viac ako 250 integrovaných DFM kontrol, ktoré sa automaticky kontrolujú podľa špecifikácií výrobcu PCB, poskytovateľa montážnych služieb alebo testovacieho zariadenia automatickým čítaním ich súborov pravidiel.

Constraint Manager
Constraint Manager

Constraint Manager (basic)

OrCAD PCB Designer Standard prichádza s plne integrovaným manažérom obmedzení v OrCAD Capture a OrCAD PCB Editor. Pravidlá návrhu sa dajú ľahko definovať a topológie sa môžu prideľovať centrálne. Pravidlá sú hierarchicky definované a môžu byť priradené viacerým sieťam súčasne. S množinami obmedzení (CSet) možno niekoľko pravidiel zhrnúť a znovu použiť v neskorších návrhoch. OrCAD PCB Designer Standard dokáže spravovať rôzne pravidlá. Pri technickej kontrole sú všetky pravidlá v pohľade viditeľné vedľa seba, zlé pravidlá sú okamžite viditeľné. more

SI Simulation
Simulácia integrity signálu (SI)

Simulácia integrity signálu (SI) (basic)

Kliknutím na sieť v schéme môžete otvoriť simuláciu pre integritu signálu. Zmenou dĺžky alebo impedancie je možné analyzovať kvalitu signálu. Modely IBIS môžu byť použité pre komponenty ovládača a prijímača, ak sú dostupné, inak je možné použiť predvolené modely Cadence s parametrami z dátového listu.

PSpice Integrated on OrCAD PCB Flow
PSpice integrovaný do toku PCB OrCAD

PSpice integrovaný do toku PCB OrCAD

Základná funkčnosť PSpice je integrovaná do toku dizajnu PCC OrCAD. Dizajnový zámer je zadaný v schematickom vstupnom nástroji OrCAD Capture a môže byť použitý na riadenie simulácie PSpice a rozvoj funkčnosti obvodu. Rovnaká schéma sa môže použiť na dokumentáciu a simuláciu. Netlist sa dá vytvoriť a editor DPS používa schému na kríženie sondy počas umiestňovania a smerovania. Komplexná integrácia poskytuje rozsiahle informácie a vyhýba sa chybám v procese navrhovania.
PSpice Feature comparison

Video Tutorials

See these video tutorials, which explain several technical features in detail: